DISTRIBUIȚI

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, și Luminița Mihailov, director al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, au semnat, joi, 7 noiembrie 2019, la sediul Primăriei, contractul de finanțare europeană pentru proiectul ”Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați”. Este vorba despre o investiție de aproximativ 3 milioane de euro, având ca beneficiari direcți pacienții care vor primi asistență medicală de specialitate, într-o unitate sanitară modernizatăși dotată la standarde europene.
Astfel, la Spitalul de Psihiatrie sunt prevăzuteîn principal următoarele lucrări:
– lucrări de construirea unui corp de clădire nou prin extinderea corpului C28 existent cu regim de înălțime S+P și funcțiunea de pavilion psihiatrie copii și ambulatoriu de specialitate, total echipat cu instalațiile necesare;
– lucrări de consolidare și reabilitare pentru Corpul C28;
– lucrări de creștere a eficienței energetice, înlocuirea tâmplariei existente, refacerea instalațiilor electrice, termice, montare centrală tratare aer proaspăt, montarea unui sistem de reducere a consumului de energie (sistem de climatizare și încălzire), instalații panouri fotovoltaice;
– lucrări de sistematizare prin refacerea trotuarelor în jurul clădirii existente și crearea unor trotuare perimetrale noii clădiri;
– realizarea de instalații de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori, instalații termo-ventilații, instalații ventilare și climatizare, instalații electrice, instalație de curenți slabi;
– dotări și echipamente medicale pentru Radiologie și imagistică medicală, explorări funcționale, laborator TEC, laborator analize medicale.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 14.545.756,74 lei, din care finanţarea nerambursabilă este în sumă maximă de 10.477.062,71 lei, echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă.
Durata de implementare a proiectului este până la data de 31.12.2021.
Obiectivul general al proiectului constă îneficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor și prin accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați. Îmbunătățirea serviciilor în ambulatoriu va avea un răspuns pozitiv de orientare a cazurilor fără complicații către serviciile specifice din ambulatoriu, cu rezultate considerabile în degrevarea costurilor sociale de spitalizare și a celor conexe, precum și îmbunătățirea relației medic – pacient.

Beneficiari direcți sunt pacienții, copii și adulți din întregul județ, care vor primi asistență medicală de specialitate într-o unitate sanitară modernizatăși dotată la standarde europene. În medie anual este vorba despre aproximativ 12.000 de pacienți spitalizați în cadrul unității medicale. De servicii medicale în cadrul ambulatoriului beneficiază circa 15.000 de persoane anual.
Spitalul de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna”, situat pe strada Traian nr.290, este unul dintre cele mai vechi spitale din țară, având în componență clădiri construite în perioada 1894-1940. Spitalul funcționează în sistem pavilionar și dispune de 235 de paturi.
Proiectul este finanțat prin Programul Operational 2014-2020, Axa prioritara- 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati; Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate; Operațiunea A – Ambulatorii.
Primăria municipiului Galați mai are în domeniul sănătății, în implementare, două proiecte cu fonduri europenela Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan”, în valoare de aproximativ 5,5 milioane de euro, pentru modernizarea ambulatoriului integrat și a compartimentului de primiri urgențe. În plus, municipalitatea a depus un proiect cu fonduri europene de peste 3,4 milioane de euro care vizează relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Buna Vestire” Galați.

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentMinibuze
Articolul următorInvitatie de la Gulliver