DISTRIBUIȚI

Caracteristicile naturale ale Deltei Dunării precum și infrastructura inadecvată fac comunicarea dificilă pentru cei mai mulți dintre cei 15.000 de locuitori din regiune. Lipsa accesului la servicii de sănătate este o preocupare constantă care contribuie la vulnerabilitatea acestor locuitori. Poate dura până la 7 ore pentru ca ambulanța să ajungă în unele din aceste locuri! Îmbătrânirea populației sporește necesitatea existenței unui sistem de îngrijire la domiciliu care să-i ajute pe oameni să facă față singurătății, separării de familiile lor, veniturilor insuficiente și marginalizării sociale. Din 2016, ca parte a Contribuției Elveției la extinderea Uniunii Europene, Elveția s-a angajat să faciliteze accesul la servicii de sănătate de bază în zonele izolate. Obiectivul cooperării cu autoritățile române este dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de servicii medico-sociale în zonele rurale. Centre medico-sociale se construiesc sau sunt reamenajate în șapte municipii din România aflate în stadii de dezvoltare diferite. Medicii, specialiștii în geriatrie, asistentele, lucrătorii sociali din comunitate sprijină membrii comunității în toate problemele medicale și sociale pe care le întâmpină. În cele șapte municipii pilot, conceptul de servicii integrate sociale și de sănătate este dezvoltat și testat alături de aceste comunități. Conceptul general al proiectelor pilot contribuie de asemenea la dezvoltarea de mecanisme de consolidare a capacităților locale, prin dezvoltarea de resurse umane dedicate capabile să lucreze în echipe inter-disciplinare, evaluarea nevoilor locuitorilor și gestionarea lor în mod eficient.

Trei comune din Delta Dunării beneficiază de acest proiect: Maliuc, Beștepe și Luncavița. Spre exemplu, comuna Maliuc este formată din 5 sate aflate la distanță unele de celelalte, situate pe ambele maluri ale Dunării. Proiectul SMS Delta Maliuc a început în aprilie 2016 cu scopul de a facilita accesul personalului medical în satele izolate și de a îmbunătăți accesul locuitorilor din Maliuc la servicii medicale de specialitate. Centrul activităților a fost înființat în 2 sate ale comunei, Maliuc și Gorgova. Prin acest proiect, a fost implementat un sistem de îngrijire la domiciliu care să reducă marginalizarea socială a persoanelor vârstnice. Centrul DELTA Maliuc a fost dotat și este deja funcțional; o asistentă și cinci îngrijitori la domiciliu calificați angajați prin acest proiect oferă servicii de bază de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice din comună.

Doar în primul an, în toate cele șapte comune pilot incluse în proiect, 200 de pacienți au primit îngrijiri și 500 de persoane au beneficiat de servicii de prevenție; au fost pregătiți 25 de îngrijitori, care au fost angajați de municipalități. Valoarea totală a proiectului acordată prin Contribuția Statului Elvețian este 1,5 milioane CHF, iar autoritățile locale contribuie cu cel puțin 15%.