DISTRIBUIȚI

Actuala Comisie s-a străduit de la bun început să întărească dimensiunea socială a Europei și rolul ei protector și mobilizator pe piața muncii de astăzi și de mâine, din considerente care țin atât de echitatea socială, cât și de necesitatea economică: creșterea economică merge mână în mână cu progresul social.

Pe durata acestui mandat, am înaintat mai multe propuneri menite să apere și să extindă drepturile și protecția lucrătorilor. De la combaterea dumpingului social (revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor), la protecția sănătății și securității în muncă și până la sprijinul acordat tinerilor pentru a-și găsi un loc de muncă, eforturile noastre s-au îndreptat către întărirea dimensiunii sociale a Europei.

La 26 aprilie, am deschis un nou capitol: Comisia a prezentat Pilonul european al drepturilor sociale, care stabilește 20 de principii și drepturi esențiale pentru cetățeni și lucrători, venind în sprijinul echității și bunei funcționări a piețelor muncii și a sistemelor de securitate socială Pilonul va fi cadrul de referință al politicilor viitoare, având rolul de a menține și îmbunătăți, dacă este cazul, drepturile și protecția lucrătorilor. Urmărim obținerea unui larg sprijin politic și a unei aprobări la nivel înalt a pilonului până la sfârșitul anului.

El este deja însoțit de patru inițiative concrete care propun actualizarea și completarea actualelor reglementări ale UE în domenii de importanță majoră: echilibrul dintre viața profesională și cea privată, informarea lucrătorilor, accesul la protecție socială și timpul de lucru. Parcursul nu se oprește aici. Se lucrează la concretizarea principiilor și drepturilor aferente pilonului și, dacă e necesar, vor mai urma și alte inițiative.

Ziua internațională a muncii ne amintește câte greutăți au îndurat lucrătorii, în ultimele două sute de ani, pentru a obține standardele sociale înalte de care ne bucurăm astăzi. Haideți să ne unim forțele pentru ca fiecare lucrător din Europa să beneficieze concret de Pilonul drepturilor sociale și de plenitudinea Europei sociale.

Pagina de Facebook a comisarului Marianne Thyssen