DISTRIBUIȚI

Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Galați s-a desfăşurat, în anul 2020, cu respectarea coordonatelor operative descrise de Planul de activități al Inspectoratului General al Poliției Române pentru anul 2020, context în care s-a acționat pe următoarele direcții:
1. Creşterea gradului de siguranță şi protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală şi siguranța rutieră;
2. Prevenirea şi combaterea infracționalității organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracționale;
3. Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum şi prin protecția intereselor financiare ale U.E;
4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menținerii capacității operaționale a Poliției Române.

PREVENIREA CRIMINALITĂȚII

În anul 2020, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, au fost elaborate și implementate următoarele programe de prevenire a criminalităţii:
• Program de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;
• Program de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului;
• Program de prevenire a violenţei domestice.

În sfera prevenirii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității a derulat, în perioada de referinţă, 5 proiecte şi campanii cu un impact pozitiv asupra grupurilor ţintă vizate.
Incluzând acțiunile de distribuire a materialelor suport, demersurile preventive s-au adresat unui număr de peste 3.100 de beneficiari (preșcolari, elevi, tineri, cadre didactice, voluntari, părinți).
În domeniul prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului, activitățile compartimentului au vizat prevenirea furturilor din locuințe, prevenirea tâlhăriilor, a înșelăciunilor, în special a celor comise prin intermediul apelurilor telefonice, precum și prevenirea fraudelor în cazul comerțului electronic.
În acest scop, au fost derulate 3 campanii de prevenire, fiind organizate 77 de activități de informare a diverselor grupuri țintă.
Programul de prevenire a violenței domestice a inclus 2 campanii și 35 de activități specifice de informare, în cadrul cărora au fost desfășurate acțiuni de distribuire a materialelor conținând recomandări antivictimale, numărul beneficiarilor fiind de peste 1.100 de persoane.
Atât numărul acțiunilor desfășurate, cât și numărul de beneficiari au fost semnificativ influențate de contextul epidemiologic, o parte dintre acestea fiind realizate în sistem on-line.

ACTIVITĂȚI PENTRU DESERVIREA COMUNITĂȚII

În perioada analizată, structura de ordine publică a efectuat 387 de acţiuni, cu efective mărite, și 5.085 de controale, fiind descoperite 310 infracţiuni, dintre care 272 în flagrant.
De asemenea, la solicitări prin Sistemul Naţional Unic al Apelului de Urgenţă 112, Au fost efectuate 14.971 de intervenţii.

COMBATEREA INFRACȚIONALITĂȚII ASOCIATE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

Având în vedere evoluţia infracţiunilor prevăzute și pedepsite de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Județean Galaţi s-a stabilit ca fiind prioritară efectuarea de activităţi pe acesată linie.
În cadrul acestor activităţi, în anul 2020 a fost emis de lucrătorii din cadrul I.P.J. Galaţi un număr de 217 ordine de protecţie provizorii, 116 în mediul urban și 101 în mediul rural.

SIGURANȚA TRAFICULUI RUTIER

Evoluţia dinamică şi complexă a situaţiei operative pe linie de siguranță rutieră, precum şi cerinţele legitime ale cetăţenilor privind sporirea siguranţei cu ocazia deplasării pe drumurile publice, au impus identificarea de noi căi şi mijloace pentru creşterea capacităţii de acţiune a efectivelor de poliţie rutieră din judeţul Galaţi.
În principal, s-a urmărit asigurarea prezenţei agenţilor de circulaţie în punctele cu risc ridicat de accident şi la orele cu trafic intens, atât în interiorul localităţilor, cât şi în afara acestora, şi executarea de acţiuni cu efective mărite, atât cu forţe proprii, cât şi în cooperare cu alte formaţiuni de poliţie, ori reprezentanţi ai unor instituţii abilitate prin lege în reglementarea unor segmente ale domeniului rutier.
În acest sens, strategia adoptată de Serviciul Rutier Galaţi a vizat creşterea eficienţei activităţilor desfăşurate prin folosirea mai judicioasă a resurselor umane şi tehnice aflate la dispoziţie, concomitent cu profesionalizarea continuă a cadrelor cu atribuţii în domeniu.

În anul 2020, trendul dinamicii accidentelor rutiere grave este descrescător, comparativ cu anul anterior, înregistrându-se cu 35% mai puține astfel de accidente. Principalele cauze generatoare ale acestora au fost: vina pietonilor, abateri bicicliști, viteza, neacordarea de prioritate pietonilor și neacordarea priorității vehiculelor.
În perioada analizată, polițiștii rutieri au constatat 443 de infracțiuni, au aplicat 32.777 de sancțiuni contravenționale și au reținut, în vederea suspendării, 4.105 permise de conducere și 1.121 certificate de înmatriculare.

CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI

În anul 2020 s-a constatat o scădere a criminalității contra patrimoniului cu 17,12% față de anul anterior.
Atât numărul infracțiunilor de furt din societăți comerciale, cât și cel al furturilor din locuință a scăzut, comparativ cu anul 2019, în procent de 33,39%, respectiv 19,40%.
O scădere cu 26,67% a fost înregistrată și în ceea ce privește furturile de auto.
În cadrul activităților investigative, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Galați au identificat și indisponibilizat 10 autovehicule sustrase din spațiul Uniunii Europene, valoarea acestora fiind de aproximativ 150 000 de euro.
De asemenea, o scădere cu 30,85% a fost înregistrată pe linia infracțiunilor de tâlhărie.

CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În anul 2020, a fost înregistrat, la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, din cadrul I.P.J Galati, un număr de 384 de dosare penale noi, cu fapte la prima sesizare, şi disjungeri cu privire la fapte nou sesizate.
În cursul anului, infracționalitatea sesizată cu privire la faptele penale incriminate în Codul vamal a scăzut cu 86%, iar cea cu privire la faptele de evaziune fiscală cu 39%. O creștere de 100% a fost înregistrată, totuși, în ceea ce privește infracțiunile
prevăzute de Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.
Prejudiciul recuperat în cursul perioadei de referință este de 6.412.790 de lei.
Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a organizat un număr de 91 de acţiuni, precum și 416 controale, în urma acestor activități fiind aplicate 411 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 1.156.600 de lei, și au fost confiscate bunuri în valoare totală de 235.000 de lei.

REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ȘI SUBSTANȚELOR PERICULOASE

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfășurat, pe parcursul anului 2020, activități specifice domeniului lor de activitate, în urma cărora au fost confiscate 16 arme letale, 46 de arme neletale, 1825 cartușe și alice, 53 de litri substanțe periculoase, 21 de litri produse pentru protecția plantelor, 18 kg deșeuri periculoase, precum și 1.678 de kg articole pirotehnice.
În perioada analizată au fost constatate 258 de infracțiuni, dintre care 74 la regimul substanțelor periculoase, 112 la regimul armelor și al munițiilor, 15 infracțiuni

de uz de armă fără drept, 8 infracțiuni de contrabandă cu arme, 17 infracțiuni privind fondul cinegetic și protecția vânatului.
De asemenea, au fost constatate 14 contravenții la diverse acte normative de resortul A.E.S.P., valoarea sancțiunilor aplicate fiind de 14.052 lei.

INFRACȚIONALITATEA ÎN DOMENIILE SILVICULTURII ȘI PISCICULTURII

Statistica infracțiunilor în domeniul silvic evidențiază faptul că, pe parcursul anului 2020, au fost înregistrate 168 de dosare penale având ca obiect infracțiuni prevăzute de Codul Silvic, 166 în mediul rural și 2 în mediul urban.
Pe linie silvică, a fost efectuat, în comun cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, un număr de 160 de acțiuni și controale.
În ceea ce privește constatarea contravențională pe linie silvică, s-au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale, conform Legii nr. 171/2003, în valoare de 105.800 de lei și s-a confiscat un volum de 800,09 m³ material lemnos diferite sortimente.
În domeniul piscicol au fost înregistrate 22 de dosare penale, 13 în mediul rural și 9 în mediul urban, și au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale, în valoare de 3.900 de lei.

ACTIVITĂȚILE STRUCTURILOR DE SUPORT

1. Criminalistică
Una dintre liniile de muncă specifice criminaliştilor o reprezintă investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei care, prin importanţa şi complexitatea sa, are un rol prioritar în asigurarea probatoriului ştiinţific și în soluţionarea cauzelor. Astfel, în perioada analizată au fost efectuate 3.649 deplasări pentru cercetare locului faptei.

Din totalul de fapte la care a fost efectuată cercetarea la fața locului, au rămas în evidență 27.732 de urme de diverse categorii, apte examinărilor criminalistice.
În urma examinării materialelor puse la dispoziție de organele de cercetare penală, la nivelul Serviciului Criminalistic au fost întocmite 147 de rapoarte de
expertiză, ori constatări criminalistice, dintre care: 53 dactiloscopice, 14 grafoscopice, 33 traseologice, 48 balistice.

2. Structura de intervenție
Pe parcursul anului 2020, Serviciul pentru Acţiuni Speciale a executat un număr total de 440 de misiuni, constând în: intervenții, patrulare în comun cu structurile de ordine publică, percheziții domiciliare, filtre rutiere, razii, acțiuni de prindere în flagrant, escorte, protecție magistrați.

În continuare, în anul 2021, Inspectoratul de Poliție Județean Galați va avea ca obiective generale atât siguranța cetățenilor, prin protejarea acestora și a patrimoniului lor, precum și asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, a contrabandei și a altor infracțiuni de natură economică.