DISTRIBUIȚI

Proiectul legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar, aflat în dezbatere parlamentară aduce o serie de prevederi clare cu privire la asistenţa medicală veterinară, informează AmosNews.

Pentru asigurarea asistenţei sanitare veterinare, fermierii vor putea să-şi aleagă medicul veterinar încheind prin negociere un contract de prestări servicii cu un cabinet medical veterinar.

Serviciile contractate de fermieri pot fi complete cuprinzând consultaţiile, diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor, inclusiv asigurarea medicamentelor pentru animalele aflate în proprietate.

Totodată, fermierii pot contracta cu acelaşi medic veterinar şi acţiunile de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului prevăzute în Programul Strategic al ANSVSA, situaţie în care tarifele pentru manopera sunt plătite de către fermier dar negociate cu medical veterinar, iar produsele biologice şi costul analizelor de laborator sunt suportate de către stat.

Exploataţiile care deţin animale şi sunt autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, au obligaţia să deţină Registru de consultaţii şi tratamente, conform legislaţiei în vigoare. Referitor la diagnosticul şi tratamentul aplicat animalului sau animalelor pe care le deţine, proprietarul/deţinătorul de animale are dreptul să solicite şi o altă opinie, oricărui alt medic veterinar de liberă practică.

Exploataţiile care dețin animale şi sunt autorizate/înregistrate sanitar — veterinar, pot achiziţiona din depozitele farmaceutice veterinare produse medicinale veterinare, pe bază de comandă avizată de către un medic veterinar de liberă practică din cadrul unităţii medicale veterinare cu care are încheiat contract.

Colegiul Medicilor Veterinari consideră că prin noile prevederi se va îmbunătăţi relaţia medic veterinar-fermier, va creşte calitatea serviciilor medicale prestate de către medicii veterinari şi se va crea o relaţie de parteneriat de lungă durată, benefică ambelor părţi.

Totodată, Colegiul Medicilor Veterinari încurajează asociaţiile crescătorilor de animale să se implice mai mult în procesul de identificare şi înregistrare a animalelor, astfel încât, într-un viitor apropiat această activitate să fie transferată in cadrul parteneriatului creat către acestea, aşa cum se întâmpla în majoritatea ţărilor Uniunii Europene.

Preşedinte,

Conf. Univ. Dr. Viorel Andronie