DISTRIBUIȚI

Informare

Astăzi, 27 decembrie 2017, Municipiul Galați va semna contractul de finanțare pentru proiectul Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G1  aferent Asociației de proprietari nr. 388 din municipiul Galați, finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice a celor 44 de apartamente ale blocului G1 din cartierul Micro 18 al municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an  a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului de locuințe și va crește calitatea vieții locatarilor.

Valoarea totală a proiectului este de 863.751,20 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 518.250,72 lei, având o durată de implementare de 18 luni.

Prin implementarea proiectului va creşte gradul de confort termic în locuințele blocului G1 aferent Asociației de proprietari nr. 388 precum şi creşterea suportabilităţii cheltuielilor prin reducerea consumurilor energetice.

Blocul G1 are o singură scară și un număr de 44 apartamente, are regim de înălțime S+P+10E, anul construirii fiind 1977.

Pe perioada de implementare a proiectului, vor fi derulate următoarele activităţi principale: anveloparea clădirii; termoizolarea intradosului la casa scării, a plăcii peste subsolul și de peste parter în zona cu spații comerciale sub apartamente, a planșeului de la uscător; termohidroizolarea terasei; schimbarea tâmplăriei cu geamuri termoizolante; schimbarea liftului.

Prezentul proiect, precum și cel semnat în data de 25 octombrie 2017 având ca obiectiv creșterea performanței energetice a blocului G8, reprezintă primele proiecte depuse și aprobate în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.