DISTRIBUIȚI

În cadrul Programului operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 3 Sprijinirea Tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, UAT Municipiul Galați implementează proiectul ”Anvelopare unități de învățământ – Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați”, cod SMIS 111723.
Contractul de finanțarea a fost semnat astăzi cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud Est. Durata de implementare a proiectului este: 21.06.2018 – 30.06.2019, valoarea totală fiind de 2.767.614, 24 lei (cu T.V.A.), din care valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR 2.352.472, 10 lei (cu T.V.A.).
Obiectivul general al proiectului ”Anvelopare unităţi de învăţământ – Școala nr. 22 din Municipiul Galaţi” constă în scăderea consumului de energie la clădirile publice și scăderea producerii de gaze cu efect de sera.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Creșterea performanţei energetice a imobilului în care funcţionează Şcoala gimnaziala nr.22, din municipiul Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental, a sănătăţii elevilor si îmbunătăţirea calităţii actului educaţional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate.
În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a clădirii.

Principalele lucrări de intervenţie sunt următoarele:
– izolarea termica a pereţilor exteriori prin montarea pe faţa exterioara a pereţilor a unui strat termoizolant din polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime, clasa de reacţie la foc B s2 – d0, după execuţia lucrărilor de reparaţii la faţade;
– izolarea termica a pardoselii de la parter si a planșeului peste subsol
– termoizolarea planșeului peste ultimul nivel
– lucrări de sistematizare verticala prin lucrări de reabilitare a trotuarului din jurul construcţiei;
– lucrări de reparaţii hidroizolaţii la copertine;
– lucrări de reabilitare a reţelei electrice;
– repararea instalaţiei de detecţie ,semnalizare și alarmare în caz de incendiu;
– montarea unei centrale termice într-un spaţiu special amenajat;
– instalarea a 40 panouri fotovoltaice de 250W fiecare, cu o putere instalata de cca. 10 kWp
– lucrări conexe: amenajarea unei încăperi pentru amplasarea centralei termice, rampa pentru persoane cu dizabilităţi, lucrări de demontare si remontare a grilajelor metalice de la ferestre, instalaţiilor si echipamentelor montate aparent pe faţadele scolii.
Licitația pentru acest contract a fost câștigată de Asocierea S.C. Moviland Met S.R.L. , S.C. Mușat S.R.L și S.C. Proconstrid S.R.L.
Valoarea contractului este de: 2.157.056,99 lei cu TVA.

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentLucrari DN2
Articolul următorSens unic