DISTRIBUIȚI

Primăria Municipiului Galați anunță demararea procedurilor privind finanţarea din bugetul local a programelor iniţiate de către organizaţiile sportive, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 139/28.03.2019. Bugetul alocat finanţărilor pentru programele sportive iniţiate de organizaţiile sportive este anul acesta de 3.500.000 lei, iar dosarele cu documentaţia pentru finanțare pot fi depuse la Registratura Primăriei municipiului Galaţi, până la data de 20.02.2020, ora 10:00.
Informaţii suplimentare despre acest subiect se pot obţine de la Direcţia Relații Publice şi Managementul Documentelor, Serviciul Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Sănătate şi Evenimente-Compartiment Sport din cadrul Primăriei municipiului Galați, de pe site-ul [http://www.primariagalati.ro%2C/]http://www.primariagalati.ro, pe email la adresa sport@primariagalati.ro și la numărul de telefon 0236/307.780.