DISTRIBUIȚI

Ambasada SUA este încântată să anunţe că ambasadorul Hans Klemm donează 500.000 de dolari fundaţiei Mihai Eminescu Trust ca parte a programului special al Departamentului de Stat “Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Patrimoniului Cultural”. Aceasta este cea mai substanțială finanţare AFCP din lume acordată anul acesta de către Departamentul de Stat.

Fondurile sunt destinate sprijinirii restaurării bisericii fortificate medievale din satul Alma Vii, judeţul Sibiu, sub îndrumarea fundației Mihai Eminescu Trust, un ONG care lucrează de aproape 20 de ani la restaurarea clădirilor de importanță istorică și la revitalizarea satelor din regiune.

Ambasadorul Hans Klemm şi directorul executiv al fundației Mihai Eminescu Trust, Caroline Fernolend, au participat în această dimineaţă la o ceremonie la Alma Vii dedicate donației.

,,Acest proiect nu vizează doar o clădire, ci este o investiție în comunitatea din Alma Vii. Faptul că ne aflăm astăzi aici demonstrează forța și viziunea proiectului propus de Fundația Mihai Eminescu Trust. Această competiție (AFCP) are loc anual, iar anul acesta, în 2019, dintre toate propunerile venite din partea tuturor ambasadorilor și ambasadelor SUA din întreaga lume, proiectul de restaurare a bisericii de aici, din Alma Vii a obținut cea mai mare finanțare. Felicitări! Sper că finanțarea va constitui o contribuție semnificativă la lucrările necesare la biserică, însă va fi nevoie de dumneavoastră, de comunitate, pentru a asigura un succes de durată al tuturor acestor proiecte”, a spus ambasadorul Hans Klemm.

„Este o zi mare pentru noi, astăzi, aici, la Alma Vii. De ce Alma Vii? Pentru noi, Fundația Mihai Eminescu Trust, parteneriatul este cuvântul de bază, căci noi credem foarte mult în parteneriat. Aici, la Alma Vii, există un parteneriat puternic între comunitatea frumoasă care există aici, primărie, școală, Biserica Evanghelică, Ministerul Culturii și acum, un nou partener puternic, Ambasada Statelor Unite ale Americii. Și toți împreună facem acest lucru minunat”, a spus Caroline Fernolend, de la fundația Mihai Eminescu Trust.

La eveniment au participat mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor locale, inclusiv primarul comunei Moşna, Eugen Roba, primarul oraşului Sighişoara, Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean şi secretarul general al Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România. Se așteaptă ca lucrările de restaurare să se încheie în patru ani.

……

U.S. AMBASSADORS FUND FOR CULTURAL PRESERVATION AWARDS HALF A MILLION DOLLARS TO

MEDIEVAL FORTIFIED CHURCH IN ALMA VII VILLAGE, SIBIU

July 25th, 2019

The Embassy of the United States in Romania is pleased to announce that Ambassador Hans Klemm is donating USD 500,000 to the Mihai Eminescu Trust, under the auspices of a special U.S. Department of State program entitled the „Ambassadors Fund for Cultural Preservation AFCP.” This is the largest AFCP grant in the world awarded by the State Department this year.

The grant is to support restoration of the medieval fortified church of Alma Vii village, Sibiu County under the direction of the Mihai Eminescu Trust (MET), an NGO that has been working for nearly 20 years to restore buildings of historical importance and revitalize villages in the region.

Ambassador Klemm and the Executive Director of the Mihai Eminescu Trust, Caroline Fernolend, took part in a ceremony this morning in Alma Vii to mark the donation.

Ambassador Klemm noted, “This is not just about a building, it’s about investing in the community in Alma Vii. The reason why we are here today reflects the strength and the vision of the proposal made by the MET. This is an annual competition and this year, 2019, out of all the proposals from all the ambassadors and embassies, it was the project for the restoration of the church here in Alma Vii that obtained the most money in the entire world. Congratulations! Hopefully it will make a significant contribution to the work that needs to be done to the church but it will take you, the community to ensure that the success of all these projects is sustained.”

“It is a big day for us here, in Alma Vii. Why Alma Vii? For us, the Mihai Eminescu Trust Foundation, partnership is the fundamental word, because we believe very much in partnership. Here, in Alma Vii, there is a strong partnership between the beautiful community existing here – the mayor’s office, the school, the Evangelical Church, the Ministry of Culture and now a new strong partner, the Embassy of the United States of America. And all of us together we do this wonderful thing,” said Caroline Fernolend of Mihai Eminescu Trust.

A number of local officials attended the event, including Eugen Roba, the mayor of Mosna commune; Ovidiu-Dumitru Malancravean, the mayor of Sighisoara; and Friedrich Gunesch, Secretary General of the Evangelic Church Sibiu. The restoration is expected to be completed in four years.

***

Public Diplomacy – Press Office

U.S. Embassy-Bucharest

Tel: 004(0) 21 200 3695

Fax: 004(0) 21 2 00 3723

Website: https://ro.usembassy.gov/

cid:image001.jpg@01CEE453.C9CD3350cid:2.1157308985@web162303.mail.bf1.yahoo.comcid:image003.jpg@01CEE453.C9CD3350