DISTRIBUIȚI

Euro Vox Box
Forumul Orașelor/CITIES Forum 2017: sprijinim orașele Europei ca să îmbunătățească viața propriilor cetățeni
Editorial semnat de comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu

Forumul Orașelor 2017, organizat de Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) și de mine, și găzduit de orașul Rotterdam, a avut loc în zilele de 27 și 28 noiembrie și a reunit peste 500 de participanți din orașele întregii Europe.

Trei sferturi dintre europeni trăiesc la oraș. Cu alte curvinte, peste 450 de milioane de europeni trăiesc într-un oraș, iar acest număr ne așteptăm să crească în viitor.

În plus, orașele sunt locul în care se desfășoară literalmente totul: acolo unde se ivesc cele mai presante probleme ale zilelor noastre și unde, de cele mai multe ori, se găsesc și pun în practică soluții pentru aceste probleme.

Toate acestea reprezintă un motiv suficient pentru care eram hotărâtă să particip la cea de-a treia ediție a acestui Forum al Orașelor.

Din punctul meu de vedere, principalele momente ale acestui forum, pe lângă atelierele de lucru organizate în paralel, au fost dezbaterea recent publicatului raport privind Agenda urbană a UE și lansarea URBIS.

Să le trecem în revistă pe ambele.

În data de 20 noiembrie, „raportul urban” a fost publicat.

Pactul de la Amsterdam, agreat de statele membre UE în mai 2016, pune bazele Agendei urbane a UE, un moment istoric ce a oferit orașelor ocazia de a propune acțiuni concrete în favorarea mai bunei legiferări, a unui mai bun acces la finanțare si a unei mai bune cunoașteri a politicilor UE și a celor naționale. Agenda este gestionată în comun de toți partenerii implicați, în mod voluntar, incluziv și egal.

Raportul ne permite, de asemenea, să evaluăm ceea ce s-a realizat în ultimul an și ceea ce avem de făcut în cel care vine.

Sunt dosebit de încântată de faptul că, după doar un an, Agenda urbană are deja rezultate tangibile: avem 12 grupuri de lucru denumite „parteneriate” operaționale și patru planuri de acțiune ce urmează a fi finalizate în următoarele zile.

Grupurile de lucru sunt formate din reprezentanții a 22 de state membre și 84 de orașe din întreaga Europă; în plus, sunt implicate și 13 servicii ale Comisiei.

Acesta este unul dintre lucrurile pe care vreau să le subliniez: cooperarea totală dintre statele membre, orașe, părți interesate și Comisia Europeană.

Impactul Agendei urbane asupra elaborării politicilor noastre este clar: orașele au un cuvânt mai important de spus, atât la nivel national, cât și european, mai multe state membre au elaborate propriile politici urbane naționale, legislația UE e mai favorabilă orașelor și a fost creat un fel de ghișeu unic pentru prezentarea tuturor inițiativelor UE ce au în vedere orașele.

În plus, putem menționa și cele 15 miliarde de euro din Fondul european de dezvoltare regională care sunt direct alocate orașelor…

La Forum a fost de asemenea lansată oficial platforma de sprijin pentru investițiile urbane: URBIS.

Pe scurt, URBIS va furniza expertiză tehnică și financiară orașelor europene pentru a le ajuta să găsească cele mai bune programe de investiții si să le folosească în cel mai bun mod posibil; de asemenea, le va ajuta să evalueze proiectele în așteptare și să le aleagă pe cele esențiale.

URBIS poate consilia orașele în noi domenii de finanțare urbană, cum ar fi capitalul de risc și finanțarea companiilor municipale sau a celor sociale.

Orice oraș european poate cere sprijin de acest tip, indiferent de mărimea sa sau de locul în care se află în Europa.

Cea mai importantă valoare adăugată a lui URBIS este că reprezintă un complement perfect la ceea ce Comisia le oferă deja orașelor.

Uitându-mă înapoi, consider că a treia ediție a Forumului Orașelor a constituit un mare succces: nu numai că am discutat concluziile primului raport privind Agenda urbană, dar am oferit orașelor noastre un nou instrument care să le ajute să folosească la maximum, în viitor, potentialul lor de investiții.

Dimensiunea urbană a Europei este, în mod clar, în expansiune …

Contul de Twitter al comisarului Corina Crețu

Contul de Facebook al comisarului Corina Crețu

Blogul comisarului Corina Crețu