DISTRIBUIȚI

Municipiul Galați, partener în cadrul proiectului „Dezvoltarea regională și a transportului în zona Dunăre-Marea Neagră către o regiune multiport de acces transnaţională” – DBS Gateway, organizează a treia Reuniune a Partenerilor și a Comitetului Director, în perioada 17 – 18 mai 2018. Proiectul este finanţat prin Programul Transnaţional Dunărea, Axa prioritară 3 – Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică în Regiunea Dunarii. Durata de implementare este de 30 luni, în perioada 01.01.2017 – 30 iunie 2019. Proiectul pe website-ul Programului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dbs-gateway-region
Proiectul reunește 10 parteneri financiari și 20 parteneri asociați. Partenerii financiari sunt: Guvernul Regional al Austriei de Jos (Partener Lider), Urban Innovation Viena, Public Ports Bratislava, Freeport of Budapest Logistics Ltd, Autoritatea Portuară din Vukovar, Compania de Infrastructură Portuară din Bulgaria, Municipiul Galați, Municipiul Burgas, Municipiul Varna, Universitatea din Novi Sad – Facultatea de Ştiinţe Tehnice. Partenerul asociat al Municipiului Galaţi este reprezentat de Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi.
Obiectivul principal al proiectului constă în sprijinirea regiunii Dunăre – Marea Neagră pentru a deveni o poartă de acces atractivă pentru transportul maritim și fluvial între Europa Centrală și Marea Neagră, regiunea Caspică și Orientul Îndepărtat.
Valoarea totală a proiectului este de 2.178.450 Euro, din care suma de 160.725 euro revine municipiului Galaţi.
Agenda celei de-a treia Reuniuni a Proiectului:
– prezentarea stadiului implementării tehnice a activităților proiectului: Road map către regiunea de acces Dunăre Marea Neagră, Planuri de acțiune regionale și Ghidul de finanțare;
– workshop pentru întărirea capacității instituționale a partenerilor;
– stabilirea planului de lucru pentru următoarele șase luni de implementare;
– analiza managementului de proiect și financiar, aferent celei de-a doua perioade de implementare;
– aprobarea în Comitetul Director a rezultatelor activităților încheiate.