DISTRIBUIȚI

Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a avut o întrevedere cu Federica Mogherini, Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vice-președinte al Comisiei Europene (ÎR/VP), în cadrul vizitei pe care aceasta o efectuează în România.

Agenda discuțiilor a cuprins subiecte de actualitate, precum Strategia Globală a UE (SGUE), vecinătatea estică, migrația, inclusiv rolul Turciei în regiune.

Cei doi oficiali au abordat subiecte legate de situația Uniunii, pe fondul evoluțiilor dinamice și complexe la nivel regional, european și global. În acest context, ministrul român al afacerilor externe și oficialul european au subliniat responsabilitatea comună de a acționa pentru reafirmarea solidității și legitimității proiectului european, iar ÎR/VP Federica Mogherini a menționat rolul important pe care România îl are în formularea și implementarea politicilor europene.

Referitor la Strategia Globală a UE, ministrul Lazăr Comănescu a exprimat apreciere față de rezultatul muncii echipei ÎR/VP Federica Mogherini, arătând că țara noastră sprijină consolidarea domeniului securității şi apărării la nivel european, atât pe palierul civil, cât şi pe cel militar, iar măsurile de implementare a Strategiei trebuie să conducă la creșterea coeziunii între statele membre ale Uniunii şi, în acelaşi timp, să asigure complementaritatea cu NATO şi evitarea suprapunerilor. La rândul său, Federica Mogherini a arătat principalele direcții de implementare a SGUE și a accentuat efectele economice pozitive pe care le implică dezvoltarea și cooperarea sporită în domeniului apărării și securității, cu consecințe directe în utilizarea mai eficientă a resurselor bugetare și crearea de noi locuri de muncă.

Cu privire la vecinătatea estică, ÎR/VP Federica Mogherini a evidențiat rolul deosebit al României și contribuția semnificativă a țării noastre la strângerea relațiilor Uniunii cu partenerii estici. În special în privința regiunii Mării Negre, considerată zonă de importanță strategică pentru UE, a menționat resursele importante și expertiza cu care România contribuie la înțelegerea evoluțiilor complexe din zonă și la creionarea politicilor la nivel european. Pe același subiect, ministrul român al afacerilor externe a subliniat nevoia continuării implicării angajate a UE în regiune, prin politici de anvergură care să consolideze securitatea și stabilitatea partenerilor estici și să conducă la rezultate concrete pentru cetățenii acestor state. De asemenea a arătat că, în contextul implementării Politicii Europene de Vecinătate revizuite și a Strategiei Globale, este importantă păstrarea echilibrului geografic între vecinătatea sudică şi cea estică pe toate componentele de acțiune.

Cei doi oficiali au trecut în revistă evoluțiile din Republica Moldova, cu accent pe progresele înregistrate și nevoia menținerii ritmului reformelor. Au fost evaluate modalitățile concrete prin care UE și statele membre pot sprijini suplimentar apropierea Republicii Moldova de UE, inclusiv în privința implementării AA/DCFTA, dar și printr-o prezență mai activă în spațiul public din Republica Moldova și o comunicare mai eficientă.

Referitor la migrație, Lazăr Comănescu și Federica Mogherini au avut un schimb de opinii cu privire la evoluțiile din vecinătatea sudică, inclusiv situația din Siria. Ministrul Lazăr Comănescu a reafirmat angajamentul României de a participa la eforturile comune și a evidențiat contribuția importantă a țării noastre în gestionarea problematicii migrației.