DISTRIBUIȚI

Jake ṣi femeile lui, o reṭetǎ pentru succes

Celebrul dramaturg american Neil Simonne-a pǎrǎsit în luna august a anului 2018, la vârsta de 91 de ani, dupǎ o carierǎ de mare succes.Prin textele sale a aduso nouǎ linie în comedie. A scris peste 40 de piese (multe dintre ele ṣi ecranizate), traduse în întreaga lume, ca:Biloxi Blues, Un cuplu ciudat(The Odd Couple),cel mai mare succes de casǎ al dramaturgului, sauDesculț în parc (Barefoot in the Park). Câṣtigǎtor a numeroasepremii, printre care premiul Pulitzer,dramaturgul a scris ṣi originale scenarii pentru filme, cum este binecunoscutulAdio, dar rămân cu tine! (Goodbye Girl). Piesa Jake ṣi femeile lui (Jake’s Women), ultima premierǎ a Teatrului „Maria Filotti” din Brǎila, a fost scrisǎ în 1992 având posibile nuanṭe autobiografice.

Valentin Terente ṣi Narcisa Novac

Erwin Şimṣenshon, regizorul spectacolului, cu mǎestria-i caracteristicǎ, reuṣeṣte ṣi de aceastǎ datǎ sǎ îṣi aleagǎ cea mai bunǎ echipǎ, atât în privinṭa distribuṭiei, cât ṣi a scenografiei (Andrada Chiriac), a lighting design-ului (Lucian Moga) sau a sound design-ului (Cǎtǎlin Ţopa), echipǎ pe care cu imaginaṭie ṣi inteligenṭǎ regizoralǎ o ghideazǎ. Montarea are astfel toate ingredientele necesare unei realizǎri de succes, de care publicul se poate bucura,spectatorul care înṭelege prezenṭa sa în sala de spectacole ca pe un act de relaxare ṣi destindere, dar ṣi cel care asociazǎ aceastǎ prezenṭǎ cu un act de culturǎ.
Textul, uneori cu umor alteori cu nuanṭe dramatice, ne proiecteazǎ în culisele vieṭii unui scriitor. Jake, pentru care este „mai mare plǎcerea creaṭiei decât plǎcerea realǎ”, trece printr-o perioadǎ cu reale probleme sentimentale, cǎrora nu este capabil sǎ le facǎ faṭǎ, retrǎgându-se în imaginar, în propria-i minte, locuitǎ de femeile din viaṭa lui, transformate în eroinele unui viitor roman. Scriitorul încearcǎ astfel sǎ repare prin replicile personajelor din roman, ceea ce este greṣit în propria-i realitate, pendulând,foarte aproape de nebunie,între planul real ṣi cel imaginar.

Valentin Terente, Narcisa Novac, Monica Ivaṣcu ṣi Elena Andron

Decorul conceput de Andrada Chiriac se subordoneazǎ perfect viziunii regizorale, exploatând cu rafinament spaṭiul de joc, ce reprezintǎ apartamentul lui Jake. Un loc important este rezervat spaṭiului-cutie, acel spaṭiu închis în care creatorul se izoleazǎ pentru a lucra. Pereṭii se pliazǎ sau apar fante prin care personajele din mintea lui Jake pǎtrund ṣi se retrag spectaculos,completate de sugestive efecte de sunet ṣi luminǎ.

Petronela Buda, Ramona Gîngǎ ṣi Valentin Terente

Valentin Terente (Jake) susṭine bine dozat osatura întregului spectacol, dialogând convingǎtor, cu farmec ṣi naturaleṭe, nu numai cu partenerele sale ci ṣi cu publicul. O partiturǎ dificilǎ, ofertantǎ, cu tuṣe de comic ṣi dramatic, pe care actorul le traseazǎ cu multǎ emoṭie ṣi sensibilitate.Jake, uneori stǎpân pe el,alteori în derivǎ, nu se poate despǎrṭi de trecut, de imaginea primei sale soṭii, dispǎrutǎ în urma unui accident de maṣinǎ, la numai 35 de ani, lǎsând în urmǎ o fiicǎ ce ṣi-aaṣteaptat mult timp mama ṣi un soṭ constrâns sǎ accepte cǎ drumul trebuie continuat. Petronela Buda (Maggie), ce-a de-a doua soṭie a scriitorului, actriṭǎ invitatǎ de la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galaṭi, se integreazǎ perfect în distribuṭia brǎileanǎ, aducând în scenǎ exact nuanṭa de feminitate care lipsea. Actriṭa îṣi trece personajul, cu expresivitate ṣi tonuri de umor, prin multe stǎri, de la timiditatea ṣi stângǎcia primelor întâlniri cu Jake ṣi fiica acestuia, pânǎ la femeia stǎpânǎ pe sine, care ar vrea sǎ pǎrǎseascǎ o cǎsnicie din care imaginea primei soṭii n-a dispǎrut.

Elena Andron, Monica Ivaṣcu ṣi Valentin Terente

Elena Andron (Karen), sora lui Jake, care trǎieṣte singurǎ cu filmele ei, înfǎṭiṣeazǎ o delicioasǎ Superwoman energicǎ, exagerat de grijulie, de un comic savuros. Narcisa Novac (Julie), soṭia perfectǎ, idealizatǎ în timp de mintea lui Jake, realizeazǎ cu fineṭe ṣi rafinament, un personaj luminos, plin de ṭandreṭe, de cǎldurǎ, de iubire maternǎ. Monica Ivaṣcu(Edith)psihoterapeuta care nu vindecǎ, dar acceptǎ cǎ demenṭa te face uneori sǎ te simṭi foarte deṣtept, construieṣte cu mult haz.Tot în registrul comic o regǎsim ṣi pe Ramona Gîngǎ în Sheila, cea care ṣi-ar dori o posibilǎ relaṭie cu Jake,sexy, apetisantǎ, dozândcu pricepere scenicǎ notele de umor. Corina Borṣ (Molly la 21 de ani)cu delicateṭe, reuṣeṣte un personaj emoṭionant, confidenta ṣi cea mai bunǎ sfǎtuitoare a tatǎlui sǎu, cu care are o relaṭie foarte puternicǎ.Irina Bǎlan ṣi Sofia Bursuc, cu inocenṭǎ, firesc ṣi real talent, în dubla distribuire, o imagineazǎ pe Molly la 11 ani.
Un text de succes, o echipǎ de succes, care are toate motivele sǎ se bucure din plin de personaje, jucând cu convingere într-un spectacol de succes.

Fotografii – Maria Ştefǎnescu