DISTRIBUIȚI

În
> anii
> imediat de după război, în plin avânt comunist, la
> Uniunea Scriitorilor a avut
> loc o şedinţă unde a fost prezentă toată floarea
> intelectuală scriitoricească
> din ţară.
Subiectul
> era Octavian Goga.
După
> cum ştiţi Octavian Goga a avut chiar un guvern, extrem de
> naţionalist.
Avea
> să
> intre în dizgraţia hahalerelor şi a celor ce nu
> înţelegeau acel naţionalism
> adevărat, ce nu are legătură cu fascismul, cu
> xenofobismul, cu tot ce poate fi
> mai rău propagat de alte forţe ce nu doreau naţii, ci
> populaţii.
Ei
> bine, Zaharia Stancu a fost cel mai vehement contestatar
> lovind cu tot ce a
> putut în distinsul Goga care nu mai putea să se
> apere.
Zaharia
> Stancu a fost cel mai virulent şi cel mai negativist,
> neaprobând reabilitarea
> lui Goga.
La
> sfârşitul cuvântării lui Stancu, Tudor Arghezi a cerut
> să i se acorde câteva minute în a spune şi el
> ceva.
Iată
> ce
> a spus:
,,Eram
> în iarna anului… la conacul marelui Goga. Depănam
> amintiri şi multe alte
> probleme ale timpului.
La
> un moment dat se auziră bătăi la uşa
> conacului.
Goga
> s-a dus, a deschis uşa şi văzu un tânăr zgribulit cu
> nişte manuscrise în mână.
> Îl rugă pe maestru să le citească şi dacă se poate să
> le publice în ziarul ce
> îl conducea.
Goga
> îl invită înăuntru pe tânăr şi luă manuscrisele ce
> cuprindeau încercările lui
> poetice. Le citi pe îndelete şi concluzia era clară.
> Tânărul era plin de
> talent.
Îi
> spuse că nu poate să le publice acum dat fiind că revista
> era deja la
> tiparniţă.
Însă
> Goga i-a dat un aconto tânărului cu promisiunea că în
> numărul viitor al
> revistei îi vor apărea încercările poetice, neuitând
> să menţioneze că sunt
> pline de talent.
Acel
> tânăr se numea Zaharia Stancu.”
Concluzia
> lui Arghezi a fost colosală şi a intrat în istoria acelui
> moment.
A
> concluzionat Arghezi spunând :
,,Acum
> iată de ce pe lumea asta sunt scriitori culţi sau…
> desculţi.”
Apropo-ul
> era vis a vis de romanul lui Stancu,
> ,,Desculţ”.
Arghezi a fost aplaudat de cei din
> sală, în
> picioare, minute în şir.
Octavian
> Goga era reabilitat iar Stancu părăsea sala, jenat
> vădit de adevărul spus de Arghezi…