DISTRIBUIȚI

Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului României a organizat o masă rotundă cu tema efectelor posibile ale Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor – COM (2015) 615, miercuri, 3 februarie a.c., ora 13.30, la Salonul Alb din Senat.
Printre invitați s-au numărat reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Autorităţii Naţionale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Autorităţii Naționale pentru Persoane cu Dizabilități (Ministerul Muncii), Camerei de Comerț și Industrie a României precum și ONG-uri, Consiliul Național al Dizabilităţii din România, Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic, Fundația Motivation Romania.
Documentul european supus dezbaterii, care urmează să fie implementat în cel puţin 6 ani, îşi propune îmbunătăţirea funcţionării Pieţei Interne, servind atât nevoilor consumatorilor cât şi industriei, deoarece creează premisele implementării unui cadru comun la nivelul UE pentru accesibilitatea cetăţenilor europeni la anumite produse şi servicii cheie.
Una dintre premisele propunerii de Directivă este faptul că în anul 2020 vor fi aproximativ 120 milioane de persoane din UE cu dizabilităţi minore şi/sau multiple. Comisia Europeană a identificat la nivel UE reglementări diferite, în cazul accesibilităţii la paginile web sau în zona serviciilor media audio-vizuale unde se folosesc standarde diferite pentru subtitrare. Apare astfel necesitatea unei reglementări europene care să asigure libera circulaţie a produselor şi serviciilor, definind şi utilizând cerinţe comune de accesibilitate pentru o gamă de produse şi servicii.
Din punctul de vedere al protecţiei consumatorilor, produsele selectate se referă, printre altele, la echipamente hardware pentru computere şi sisteme de operare, terminale sau servicii precum transport aerian, autobuz, transport pe apă, servicii bancare, comerţ electronic. Principiul de bază este acela de “design for all”, adică un produs sau un serviciu valabil pentru toată lumea.
Doamna senator Anca Boagiu, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene, a apreciat importanța propunerii de Directivă atât din punctul de vedere al creşterii accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi şi a celor vârstnice la o gamă largă de produse şi servicii, cât şi al oportunităţii pentru I.M.M.-urile româneşti de a sesiza avantajele economice şi a crea noi locuri de muncă. Senatorul Anca Boagiu a subliniat totodată lipsa descrierii detaliate a modului în care trebuie aplicată obligaţia acestei accesibilizări prin respectarea cerinţelor definite în materie de accesibilitate, Directiva stabilind doar o serie de principii generale.
Membrii Comisiei pentru Afaceri Europene au evidențiat necesitatea elaborării unor linii directoare din partea Comisiei Europene care să ajute statele membre în transpunerea şi implementarea corectă a Directivei, precum și alegerea unei proceduri corecte de evaluare a conformităţii şi a cerinţelor de accesibilitate, deoarece aplicarea Directivei va duce la inerenţa apariţiei de costuri suplimentare din reproiectarea produselor, introducerea informaţiilor suplimentare pe etichete, punerea la dispoziţia utilizatorilor a formatelor suplimentare (audio/braile) pentru instrucţiuni şi a manualului de utilizare a produsului.
Concluziile dezbaterii mesei rotunde din perspective tuturor actorilor implicați au fost:
• IMM-uri și microîntreprinderile creează cele mai multe locuri de muncă din Uniune deşi se confruntă foarte des cu piedici și obstacole în calea dezvoltării produselor sau a serviciilor lor, în special în context transfrontalier. Prin urmare, este necesar să se faciliteze activitatea IMM-urilor și a microîntreprinderilor prin armonizarea dispozițiilor naționale privind accesibilitatea, menținând, în același timp, garanțiile necesare.
• Introducerea cerinţelor de accesibilitate astfel încât să nu fie afectată substanţial activitatea operatoriilor economici ai statelor membre;
• Facilitarea accesului liber la informaţii, preponderent la know-how-ul statelor europene cu experienţă în aplicarea prevederilor actualei directive;
• Prioritizarea clară a domeniilor de aplicare a directivei, în funcţie de beneficiile economice şi sociale;
• Efectuarea analizelor economice de impact înaintea aplicării deciziei de implementare pentru o cât mai corectă evaluare.
• Solicitarea către Guvern de a genera o poziţie coerentă şi unitară în toate instituţiile guvernamentale implicate în negocierea acestei Directive cu Comisia Europeană astfel încât observaţiile rezultate atât din raportul Comisiei pentru Afaceri Europene cât şi concluziile meselor rotunde pe această temă să fie însuşite de reprezentanţii CE.
La final, cu acordul tuturor participanţilor, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene, doamna senator Anca Boagiu, a propus organizarea unui grup de lucru inter-instituţional care să se întâlnească peste două săptămâni, marţi, 16 februarie, la Senat, în vederea detalierii situaţiei actuale şi a efectelor acestei Directive în mediul economic şi social românesc.
A consemnat Gabriel Sebastian COTTE,student anul I CRP,Universitatea APOLLONIA Ia;i