DISTRIBUIȚI
constatarea neîndeplinirii obligațiilor
© Comisia Europeană

România și alte 10 state membre au primit o solicitare din partea Comisie Europene, în 25 ianuarie, de a pune integral în aplicare în cadrele lor naționale Directiva revizuită privind piețele instrumentelor financiare (Directiva 2014/65/UE, MiFID II). Această directivă, împreună cu un regulament [Regulamentul (UE) nr. 600/2014, MiFIR], a fost adoptată în urma crizei financiare cu scopul de a contribui la realizarea unor piețe financiare mai transparente, competitive și integrate în UE, pentru a asigura existența unui volum mai mic de tranzacții în afara piețelor reglementate și o mai mare protecție a investitorilor și consumatorilor și, nu în ultimul rând, pentru a spori stabilitatea financiară.

25/01/2018

Directiva armonizează regimul de reglementare din UE în ceea ce privește cerințele organizatorice aplicabile pentru firmele de investiții, piețele reglementate, piețele întreprinderilor mici și mijlocii și serviciile de raportare a datelor. De asemenea, ea stabilește norme armonizate privind regulile de conduită în afaceri pentru serviciile de investiții, inclusiv în cazul stimulentelor, cerințelor de dezvăluire a informațiilor și normelor de guvernanță privind produsele.

Cu toate că termenul-limită inițial pentru transpunerea directivei a fost prelungit cu un an, de la 3 iulie 2016la 3 iulie 2017, statele membre în cauză nu au transpus integral sau nu au transpus deloc normele respective în legislația lor națională.

În acest context, Comisia a solicitat ca Bulgaria, Croația, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Spania să pună integral în aplicare Directiva delegată (UE) 2017/593 a Comisiei din 7 aprilie 2016, de completare a Directivei 2014/65/UE (cunoscută și ca MiFID II) în ceea ce privește protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare.

Dacă măsurile de transpunere integrală a acestor directive nu sunt notificate în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită statele membre respective în fața Curții de Justiție a UE.

Despre procedurile privind pachetul lunar de decizii

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în luna ianuarie includ 21 de scrisori de punere în întârziere67 de avize motivate și 8 trimiteri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, Comisia închide 86 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

Persoane de contact pentru presă:

Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194

Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958

Întrebări din partea publicului larg:

Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

 

Pagini utile

Principalele decizii cuprinse în pachetul din ianuarie privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Fișă informativă despre procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor

Pagina dedicată procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor