DISTRIBUIȚI

NOUĂ EDIȚIE A CONGRESULUI INTERNAȚIONAL AL UNIVERSITĂȚII ‘’APOLLONIA’’ IAȘI
Din nou reporterul este pus în situția să constate trecerea rapidă a timpului. De data aceasta cu scop benefic, întrucât iată ne aflăm la ediția cu numărul 28 a unei prestigioase manifestări internaționale, organizată, ca și precedentele, de Universitatea APOLLONIA din Iași în colaborare cu Academia Oamenilor de Știință din România-Filiala Iași la Congres Hall-Palas în perioada 28 februarie – 3 martie sub același generic, ‘’Pregătim viitorul, promovând excelența’’. Cu trei amfitrioni de marcă, academicianul Constantin Gh. MARINESCU, academicianul Vasile BURLUI și prof.univ.dr. Rodica GHIURU, nu e de mirare că și invitații sunt unul și unul, parcă aleși pe sprânceană, personalități certe ale lumii universitare, didactice, culturale și sociale din nu mai puțin de 12 țări ale lumii: Anglia, Algeria, Turcia, SUA, Spania, Africa de Sud, Italia, Polonia, Cehia, Franța, Republica Moldova și evident ‘’grosul’’ din România, mai exact din 12 centre universitare. De altfel, la această nouă ediție care transformă Iașul în Capitala științei preț de câteva zile, cifra 12 are o semnificație aparte. Din broșura care ne-a fost pusă la dispoziție de organizatori, broșură beneficiind de imaginile lucrărilor semnate de prof.univ.dr. Dragoș PĂTRAȘCU, aflăm că vor fi nu mai puțin de 8 secțiuni, una mai atractivă ca alta. De altfel, cercetarea științifică reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învățământ în cadrul tinerei, dar de acum prestigioasei instituții de învățământ superior din Capitala Culturală a României, aceasta constituind o activitate esențială în procesul de formare a viitorilor absolvenți conformă cu normele și exigențele academice actuale impuse de învțământul universitar din România. Norma pedagogică a fiecărui cadru didactic din APOLLONIA este constituită din activitatea de predare a disciplinei respective și cea de cercetare științifică, cu scopul îmbogățirii cunoștiințelor studenților în domeniul cercetării. De atfel, studenții universității beneficiază de un segment aparte care se desfășoară de-a lungul unei luni dedicate lor în exclusivitate, iar lucrările cele mai merituoase din sesiunile specifice se premiază, fiind publicate în revistele de profil, nu puține, al universității și în unele volume ce apar după Congres. Trebuie semnalat și faptul că APOLLONIA menține o amplă și valoroasă colaborare cu alte universități și academii de prestigiu din țară și din străinătate, o colaborare cu totul specială fiind aceea cu universități de înltă ținută academică din Republica Moldova, între membrii celor două entități stabilindu-se teme de cercetare comune, examene de doctorat și acordări de titluri onorifice, precum cel de Doctor Honoris Causa.
Și actuala ediție cuprinde o tematică per cât de actuală, pe atât de complexă, sintetizând în fapt nivelul activității de cercetare din instituție. Profilul medical, dar și umanist al programelor de studiu au permis includerea unor domenii de mare diversitate, cum ar fi secole de cultură românească, rolul identitar al limbii române, manipularea prin media, alături de actualități în diverse specialități medicale, medicina moleculară, medicina anticipativă. Un loc aparte îl ocupă studiile privind nanoparticulele în medicină, știut fiind că în universitate a fost înființat un laborator de cercetare bine înzestrat, încadrat cu cercetători consacrați în domeniu. De altfel și celelalte subiecte puse în discuția Congresului au fost nu întâmplător alese, ci în raport de preocupările colectivelor de cercetare din universitate. Un moment special îl constituie decernarea titlului de Profesor Honoris Causa domnilor profesori Sorin Riga și Dan Riga. O activitate paralelă cu lucrările Congresului, o constituie cursurile creditate, prezentările de firmă, cursurile pre-congres și mai cu seamă cursurile de balneo-fizio-terapie prezentate de echipa de specialiști din București condusă de Doamna Profesor Nica, o specialistă de excepeție în domeniu. Complexitatea Congresului, numărul record de participanți care vor susține fix 256 de comunicări, dar și 26 de postere, indică de pe acum reușita acțiunii și în același timp generează acel climat colegial care face ca asemenea acțiuni să rămână în memoria participanților, după cum menționa, pr bună dreptate, Prof.univ.dr. Vasile BURLUI, președintele Universității APOLLONIA Iași, gazdă ireproșabilă, ca de fiecare dată.
Ceremonia de deschidere a Congresului are loc joi, 28 februarie, în sala Chopin, prin acordarea celor două titluri de PROFESSOR HONORIS CAUSA domnilor Dan și Sorin Riga, însoțită de conferirea de distincții unor personalitți din partea Academiei Oamenilor de Știință din România. Va urma un CONCERT IN HONOREM cu Uvertura Academica de Johannes Brahms interpretată de orchestra de cameră a Universitățiii de Arte ‘’George Enescu’’ din Iași dirijată de conf.univ.dr. Bogdan CHIROȘCĂ și de ’’Solemnis’’, o colecție de piese corale, adusă către public de Corala Academia de Muzică Veche a Universității APOLLLONIA din Iași, sub bagheta lector dr. Florin Luchian. Cum era și firesc, seara va fi închisă de un cocktail oferit de organizatori în onoarea laureaților, dar și a participanților la Congres.
În prima zi de Mărțișor, atrage atenția, manifestarea din sala Mozart de la Congress Hall-Palas, anume prelegerea despre ‘’Vechea statalitate românească’’ a academicianului Răzvan THEODORESCU, vicepreședinte al Academiei Române, Președinte al Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual. Înaltei personalități vizitatoare i se va conferi cu acest prilej titlul de Campion al Nobleței Academice. După amiaza este ocupată de comunicările jurnalistului, scriitorului și analistului politic Ion CRISTOIU despre ‘’Manipularea opiniei publice’’ și ale prof. univ. dr. Cristian PÎRVULESCU, decanul Facultății de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative despre ‘’Amplificarea fenomenului FAKE NEWS’’. O tematică asemănătaore abordează a doua zi prof. univ. dr. Mihai COMAN, fondator al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea din București, care aduce în dezbatere, un subiect de mare actualitate, și anume ‘’Dezinformare, mis-informare, fake news și criza mass-mediei tradiționale’’.
Oricum, la finalul acestei ediții, așa cum procedăm de obicei, promitem să revenim asupora manifestărilor, cu o serie de concluzii bine întemeiate. Una peste alta, Congresul Internațional ‘’Pregătim viitorul, promovând excelența’’, nu prea mai are la ora aceasta corespondent prin țară. Poate doar prin străinătate ca nivel și amploare.
Prof.univ.asoc. POMPILIU COMȘA