DISTRIBUIȚI
Euro Vox Box
Noua propunere a Comisiei va aduce pacienților, mai rapid, soluții inovatoare în domeniul sănătății
Editorial semnat de comisarul european Vytenis Andriukaitis, responsabil pentru sănătate și siguranță alimentară

Trăim într-o eră interesantă pentru inovarea în domeniul sănătății. Medicina de precizie și dispozitivele medicale de diagnosticare de ultimă generație au potențialul de a revoluționa asistența medicală, oferind soluții eficace pentru pacienți.

Evaluarea independentă, transparentă și eficace a noilor tehnologii medicale – cunoscută sub denumirea Health Technology Assessment (HTA – Evaluarea tehnologiilor medicale)* – ajută la distingerea tehnologiilor inovatoare cu adevărat utile de cele care doar sună bine pe hârtie sau la târguri comerciale. Acesta este motivul pentru care propunerea Comisiei privind cooperarea sustenabilă la nivelul UE în domeniul HTA, adoptată la 31 ianuarie 2018, este o propunere care aduce beneficii deopotrivă pacienților, autorităților naționale și industriei.

Cooperarea la nivelul UE în domeniul HTA are o valoare potențială enormă pentru pacienți. Un grad sporit de HTA ar putea conduce la faptul că pacienții vor beneficia mai rapid de instrumente inovatoare dedicate sănătății, de exemplu medicina de precizie, analizele de sânge care depistează diverse tipuri de cancer și alte progrese medicale despre care se discută în ultima vreme. Propunerea oferă o mai mare transparență privind valoarea terapeutică adăugată și va permite, de asemenea, pacienților un acces mai rapid la noi tehnologii. Acest lucru poate aduce o diferență enormă, uneori între viață și moarte.

*Ce este HTA (Health Technology Assessment – Evaluarea tehnologiilor medicale)?

HTA sintetizează informații privind aspecte medicale, sociale, economice și etice legate de utilizarea unei tehnologii medicale. Modul de sintetizare al acestor informații este sistematic, transparent, obiectiv și riguros. În consecință, HTA este un instrument esențial care permite țărilor UE să asigure accesibilitatea, calitatea și sustenabilitatea asistenței medicale.

HTA răspunde la întrebări precum:

  • Oferă acest medicament un tratament mai bun pentru o anumită boală?
  • Va conduce acest nou scaner realmente la o mai bună diagnosticare?
  • Care este costul acestui medicament/dispozitiv pentru sistemul de sănătate?

Prin această propunere, Comisia a stabilit un cadru pentru evaluări clinice comune în două domenii: pentru medicamente noi și pentru anumite dispozitive medicale noi, inclusiv cele pentru diagnosticarea in vitro. Astfel de evaluări comune se vor axa pe beneficiile clinice pe care le oferă aceste noi tehnologii în comparație cu tehnologiile medicale existente. Pe baza rezultatelor, statele membre pot decide cu privire la valoarea adăugată în contextul lor național.

Este adevărat că măsura în care pacienții vor beneficia de o introducere accelerată a tehnologiilor inovatoare și promițătoare va depinde de deciziile luate la nivel național. Cu toate acestea, produsele farmaceutice reprezentând 220 de miliarde euro și dispozitivele medicale reprezentând 110 miliarde euro din cheltuielile anuale cu asistența medicală ale UE, sau puțin peste 25 % din cheltuielile anuale cu asistența medicală, autoritățile naționale au un interes clar să țină seama de evaluări care vor conduce la economii de costuri și la rezultate mai bune pentru pacienți. Inovarea eficientă din punctul de vedere al costurilor poate însemna, într-adevăr, o prestare mai eficace și mai sustenabilă a serviciilor de sănătate pentru statele membre, care cheltuiesc în medie 10 % din PIB-ul lor cu asistența medicală.

Eforturile comune la nivelul UE în domeniul evaluărilor clinice* vor fi realizate de un grup de coordonare al statelor membre privind HTA, compus din reprezentanți ai autorităților naționale. Cooperarea la nivelul UE va scuti statele membre de dublarea eforturilor și le va permite să pună în comun cunoștințele de specialitate și să utilizeze mai eficient resursele de care dispun.

*Patru piloni pentru eforturile comune în domeniul HTA

  1. Evaluările clinice comune, axate pe cele mai inovatoare tehnologii medicale care au cel mai ridicat potențial impact pentru pacienții din UE.
  2. Consultările științifice comune, prin care dezvoltatorii de tehnologii medicale pot solicita consiliere din partea autorităților din domeniul HTA cu privire la datele și elementele de probă pe care ar trebui să le prezinte.
  3. Scrutarea perspectivelor, pentru a asigura că tehnologiile medicale și sistemele de sănătate care sunt cele mai promițătoare pentru pacienți sunt identificate devreme și incluse în cadrul eforturilor comune
  4. Cooperarea voluntară în domenii din afara sferei cooperării obligatorii (de exemplu, procedurile chirurgicale sau aspectele economice ale tehnologiilor medicale)

Propunerea noastră este atât echilibrată, cât și ambițioasă. Ea ține cont de caracteristicile specifice ale sectorului farmaceutic și ale celui al dispozitivelor medicale. Propunerea presupune o abordare progresivă (trei ani între intrarea în vigoare și momentul în care devine aplicabilă în statele membre, la care se adaugă o perioadă suplimentară de tranziție de trei ani), pentru a permite autorităților naționale și industriei suficient timp pentru a se adapta la noile proceduri.

Propunerea urmează celor peste 20 de ani de cooperare voluntară în acest domeniu, care a inclus o rețea voluntară la nivelul întregii UE și trei acțiuni comune consecutive. Acum a venit momentul să facem acest următor pas – să consolidăm cooperarea la nivelul UE în acest domeniu, după cum este sprijinită de 87 % dintre cei care au răspuns la consultarea publică.

Pagina de Facebook a comisarului Vytenis Andriukaitis

Contul de Twitter al comisarului Vytenis Andriukaitis

Blogul comisarului Vytenis Andriukaitis