DISTRIBUIȚI

Comunicat de presă

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, și directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, Luminița Mihailov, au semnat, vineri, 29 noiembrie 2019, două contracte de finanțare europeană în valoare de aproaximativ 4 milioane de euro pentru modernizarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” și a Colegiului Tehnic „Traian Vuia”.  

1. Proiectul pentru Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”, de peste 2 milioane de euro, vizează reabilitarea, modernizarea și mansardarea clădirii unității de învățământ. Astfel, noul etaj va avea suprafața construită de 767,56 mp și va include următoarele spații: 7 săli de clasă, un laborator, cabinet laborator și 2 grupuri sanitare pentru elevi. În plus, se vor reabilita terenurile de sport, precum și gardul școlii. De asemenea, se vor achiziționa obiecte de mobilier școlar și echipamente IT pentru 5 săli de clasa, 1 cabinet medical, 1 cabinet psihologie, sala multimedia, laborator de informatică.
Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” este necesară pentru a le crea celor peste 900 persoane (elevi și personalul școlii) un mediu educațional care să ofere confort și siguranță și care să permită desfășurarea unui proces instructiv-educativ eficient.
Școala Gimnazială „Stefan cel Mare”, situată în cartierul Țiglina II din municipiul Galați, pe strada Constructorilor nr. 9, a fost construită în anul 1973, are regimul de înălțime S+P+2E și o suprafață construită 893 mp.
Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea accesului, calității și a atractivității educației în școlile din municipiul Galați, în scopul creșterii ratei de participare la învățământul obligatoriu și reducerii abandonului școlar, cu o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și o creștere a ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.
Valoarea totală a proiectului este de 10.027.881,45 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este 9.827.323,75 lei, iar contribuția de la bugetul local este 200.557,70 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 28 luni de la semnarea contractului de finanțare. Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 24 luni.
Proiectul „Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” este finanțat în cadrul în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni.

2. Proiectul pentru Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, de aproximativ 1,7 milioane de euro, presupune realizarea de lucrări de reabilitare și de consolidare, reabilitarea termică a elementelor de anvelopă, reabilitarea instalațiilor sanitare și electrice, înlocuirea tâmplăriei interioare, refacerea placajelor cu faianță, zugrăveli lavabile la pereți și tavane, lucrări de sistematizare verticală, achiziționare de mobilier școlar (bănci, scaune, catedre) și calculatoare.

Obiectivul proiectului Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia” – Corp Școală Galați vizează creșterea calității infrastructurii educaționale pentru asigurarea unei pregătiri de specialitate într-un mediu corespunzător celor 598 elevi înscriși în unitatea de învățământ.
Valoarea totală a proiectului este de 8.192.852,43 lei, din care cheltuieli totale nerambursabile reprezintă 3.813.699,80 lei, cheltuielile neeligibile sunt de 4.301.321,99 lei, contribuția Municipiului Galați fiind de 77.830,64 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni de la semnarea contractului de finanțare, iar durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 12 luni.
Colegiul Tehnic „Traian Vuia” este situat în municipiul Galați, pe strada Anghel Saligny nr. 117. Clădirea școlii a fost construită în anul 1982, este formată din 2 tronsoane, regim de înălțime Sb+P+3etaje+Pod, suprafața construită fiind de 927,00 mp.
Municipiul Galați a depus cererea de finanțare pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea Colegiului Tehnic „Traian Vuia” – Corp Școală Galați” în data de 21.11.2018 prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. Alocarea financiară primită de municipiul Galați în cadrul acestei linii de finanțare a fost de 820.000 euro.