DISTRIBUIȚI

• Deputații salută obiectivul UE privind neutralitatea climatică până în 2050
• În acest sens, este necesar un obiectiv mai ambițios de reducere a emisiilor cu 55% până în 2030
• PE sprijină planul ambițios de investiții durabile pentru atingerea obiectivelor Pactului ecologic
Deputații sprijină Pactul ecologic european, însă îi subliniază provocările, inclusiv asigurarea unei tranziții echitabile și necesitatea unor obiective intermediare mai ambițioase.
Parlamentul a adoptat miercuri poziția sa asupra Pactului ecologic european, prezentat de către Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, în dezbaterea plenară din decembrie. Deputații salută Pactului ecologic european și susțin un plan ambițios de investiții durabile pentru a contribui la reducerea deficitului de investiții. De asemenea, aceștia solicită un mecanism pentru o tranziție justă finanțat în mod adecvat.

Accelerarea reducerii emisiilor cu efect de seră

Parlamentul dorește ca viitorul act legislativ privind clima să fie mai ambițios în ceea ce privește obiectivul UE de reducere a emisiilor până în 2030 (55% până în 2030 față de nivelul din 1990, în loc de „cel puțin 50%, cu țintă către 55%”, așa cum a fost propus de Comisie). UE ar trebui să adopte aceste obiective cu mult timp înainte de conferința ONU privind schimbările climatice din noiembrie. De asemenea, deputații doresc o țintă intermediară pentru 2040, pentru a se asigura că UE este pe drumul cel bun în vederea atingerii neutralității climatice în 2050.

Pentru a evita relocarea emisiilor de dioxid de carbon cauzate de diferențele de ambiție climatică la nivel global, Parlamentul solicită crearea unui mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu normele OMC.

Deputații subliniază că vor modifica orice propuneri legislative pentru a îndeplini obiectivele Pactului ecologic. Obiective mai ambițioase eficiența energetică și pentru energia regenerabilă (inclusiv obiective naționale obligatorii pentru fiecare stat membru în cazul energiilor regenerabile), precum și o revizuire a altor acte legislative ale UE în domeniul climei și energiei sunt necesare până în iunie 2021, adaugă aceștia.

Rezoluția a fost adoptată cu 482 voturi pentru, 136 împotrivă și 95 abțineri.

„Parlamentul a sprijinit într-un mod covârșitor propunerea Comisiei pentru Pactul ecologic european și salută faptul că va exista coerență între toate politicile Uniunii și obiectivele Pactului ecologic. Agricultura, comerțul și guvernanța economică, precum și alte domenii politice, trebuie acum privite și analizate în contextul Pactului ecologic”, a declarat Pascal Canfin (RE, FR), președintele Comisiei pentru mediu.

Mai multe informaţii

Textul rezoluției va fi disponibil aici (15.01.2020)
Fișă de procedură
EP Research: informare despre Pactul ecologic european
Comunicat de presă – Pactul ecologic pentru Europa: primele reacții ale eurodeputaților (11.12.2019)
Comunicat de presă – Parlamentul European declară situația de urgență privind clima (21.11.2019)
Comunicat de presă – Cetățenii cred că schimbările climatice trebuie să fie prioritatea Parlamentului (29.11.2019)
Pactului ecologic european (Comunicarea Comisiei)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
Investițiile în energiile regenerabile în vederea neutralității climatice trebuie să creeze și noi locuri de muncă ©Shutterstock.com/Jodi C

Bogdan BÂRLA
Press Officer in Romania

(+40) 724 523 869
bogdan.barla@europarl.europa.eu

Andra ȚĂRNEA
Press Officer in Romania

(+40) 743 113 899
andra-teodora.tarnea@europarl.europa.eu