DISTRIBUIȚI

Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a fost prezentă marți, 1 decembrie, în Comisia pentru Dezvoltare Regională (REGI) din cadrul Parlamentului European pentru a prezenta realizările primului său an de mandat, precum și pentru a vorbi despre prioritățile pentru anul 2016.
Oficialul european a mulțumit Comisiei REGI pentru buna colaborare cu Parlamentul European încă de la momentul începerii activității sale în cadrul Comisiei Juncker, precum și pentru sprijinul oferit inițiativelor Comisiei Europene în vederea soluționării, cât mai rapid, a crizelor cu care se confruntă Europa în ultima perioadă, precum criza Greciei sau cea a refugiaților.
”Constituirea Grupului de Lucru pentru o mai bună implementare în țările care au întâmpinat dificultăți de absorbție în perioada 2007-2013 a fost printre primele mele inițiative în calitate de comisar european. Am vizitat toate aceste state în ultimul an, iar experții DG Regio au avut peste 70 de reuniuni tehnice cu autoritățile acestor state membre, în urma cărora au fost întocmite planuri de acțiune bazate pe necesitățile și specificul fiecărei țări și a fiecărei regiuni.”
Comisarul Corina Crețu a precizat totodată că principalele sale priorități pentru 2016 sunt implementarea programelor din perioada 2014-2020 și pregătirea politicii de coeziune post 2020, având ca obiectiv creșterea performanței economice și crearea de noi locuri de muncă.
„Mă preocupă în mod deosebit pentru anul viitor implementarea cu succes a noilor programe, pentru a ne asigura că tot ceea ce am agreat cu Parlamentul European în ultimul an se aplică la nivel local și este vizibil în viața de zi cu zi a oamenilor.”
În opinia Corinei Crețu, în realizarea acestor obiective este esențială colaborarea strânsă și continuă cu toate statele membre, regiunile și autoritățile locale.
Sebastian Gabriel COTTE,student anul I CRP,Universitatea Apollonia Iasi