DISTRIBUIȚI

Președintele Senatului României, dl Călin Popescu-Tăriceanu, a participat luni, 18 martie a.c., la ceremonia de deschidere a celei de-a 37-a sesiuni a Adunării Parlamentare Paritare Africa, Caraibe, Pacific – Uniunea Europeană (APP ACP-UE).
Sesiunea APP ACP-UE se desfășoară la Palatul Parlamentului, în perioada 18-20 martie a.c., sub egida dimensiunii parlamentare a Președinției române a Consiliului Uniunii Europene. Lucrările sunt co-prezidate de dl Louis Michel, europarlamentar, președintele Delegației Parlamentului European la APP ACP-UE, și dl Joseph Owona Kono, președintele Adunării Parlamentare a ACP, membru al Adunării Naționale a Republicii Camerun. La eveniment participă înalți oficiali europeni și din statele ACP, între care: dl Neven Mimica, comisarul european pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare; dl Tejkero Tweya, președintele Consiliului de miniștri al Grupului ACP, ministrul pentru Industrializare, Comerț și Dezvoltarea IMM-urilor din Namibia; dna Lucie Milebou-Aubusson Mboussou, președintele Senatului Republicii Gabon; dl Chafo Tagesse, președintele Camerei Reprezentanților Poporului din Republica Federală Democratică Etiopia; Sir Louis Straker, viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Externe și al Comerțului din Saint Vincent și Grenadine; dl Michael Peyrefitte, procurorul general și ministrul Afacerilor Juridice din Belize. Sunt prezenți, de asemenea, vicepreședinți și membri ai parlamentelor din statele Grupului Africa, Caraibe, Pacific ; europarlamentari; reprezentanți ai Președinției Consiliului UE și ai Comisiei Europene; membri ai corpului diplomatic; reprezentanți ai societății civile din diferite țări.
În intervenția sa din deschiderea sesiunii, președintele Senatului a reafirmat importanța pe care țara noastră o acordă multilateralismului și activității organizațiilor internaționale, subliniind rolul istoric al României, ca membru fondator, în formarea Ligii Națiunilor și contribuția sa în calitate de membru al ONU, începând din anul 1955, la consolidarea păcii, justiției internaționale și dezvoltării.
Referindu-se la candidatura României pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, în intervalul 2020-2021, președintele Senatului a evidențiat eforturile constante ale țării noastre în plan internațional, angajamentul pe termen lung în dezvoltarea relațiilor dintre state, în promovarea progresului, păcii și libertății națiunilor.
Totodată, dl Călin Popescu-Tăriceanu a adus în atenție două dintre obiectivele majore ale președinției române a Consiliului Uniunii Europene – consolidarea unității și coeziunii la nivel european și creșterea rolului de actor global al Uniunii Europene, arătând că România își propune să acționeze ca un intermediar onest în relațiile Grupului de state Africa, Caraibe, Pacific cu Uniunea Europeană, atât în cadrul negocierilor Acordului Post-Cotonou, care va pune bazele viitorului parteneriat dintre statele Grupului ACP și UE, cât și în implementarea obiectivelor globale ale Agendei de dezvoltare 2030.
În același timp, au fost evidențiate interesul și preocupările constante ale parlamentarilor români pentru valorificarea oportunităților și instrumentelor oferite de diplomația parlamentară în scopul intensificării cooperării tradiționale cu statele din Africa și al dezvoltării dialogului cu țările din regiunea Pacific și Caraibe.
Arătând că sursele conflictelor care încă domină în anumite regiuni își au rădăcinile în subdezvoltarea economică, dl Călin Popescu-Tăriceanu a subliniat importanța mobilizării eforturilor pentru promovarea creșterii economice, a investițiilor responsabile din punct de vedere social, a accesului la educație și a consolidării statutului tinerilor.
În încheierea intervenției sale, președintele Senatului și-a reafirmat convingerea că parteneriatul ACP-UE va juca un rol tot mai important în consolidarea cooperării inter-regionale, răspunzând astfel nevoilor de dezvoltare și progres ale statelor participante.
În cadrul ceremoniei inaugurale au mai luat cuvântul dl Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe, precum și dl Louis Michel și dl Joseph Owona Kono, copreședinții APP ACP-UE.

Informații suplimentare:
APP ACP-UE reprezintă o structură unică de cooperare multilaterală, care reuneşte 78 de reprezentanţi aleşi ai statelor din Africa sub-sahariană, zona Caraibilor şi Pacific, semnatare ale Acordului de la Cotonou (Grupul statelor ACP) și 78 de membri ai Parlamentului European. Principalele sale obiective sunt: promovarea proceselor democratice prin dialog şi consultare; facilitarea înţelegerii reciproce între popoarele din țările UE şi ACP şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la temele legate de dezvoltare; examinarea aspectelor referitoare la dezvoltarea Parteneriatului ACP-CE și elaborarea de recomandări; sprijinirea dezvoltării instituţionale a parlamentelor naționale membre.
Sesiunile APP ACP-UE au loc de două ori pe an, alternativ, într-un stat membru al UE şi un stat membru al ACP, și sunt precedate de sesiuni ale Adunării Parlamentare a ACP. Programul celei de-a 37-a sesiuni a APP ACP-UE de la București include, pe lângă reuniunile în plen, reuniuni ale Biroului APP ACP-UE, ale celor trei comisii permanente (Comisia pentru afaceri politice; Comisia pentru dezvoltare economică, finanţe şi comerţ; Comisia pentru afaceri sociale şi mediu), vizite de studiu, întâlniri ale grupurilor politice, o conferință a tinerilor și un forum al femeilor. Pe agenda dezbaterilor figurează teme referitoare la consolidarea statului de drept, migrație, impactul schimbărilor climatice, protecția mediului, dezvoltarea economică sustenabilă, accesul la educație ș.a.