DISTRIBUIȚI

În conformitate cu prevederile Constituţiei României, unde la art. 3 alin. 4 se menţionează clar că :
“ pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine”,
organizaţia judeţeană Galaţi a P.R.U. se va opune cu fermitate, declarativ şi faptic, înfiinţării de tabere pentru refugiaţi în judeţul Galaţi.
Din punct de vedere uman, sufleteşte, suntem solidari cu nefericiţii care fug din calea războiului.
Dar nu suntem noi, românii, vinovaţi pentru traumele produse acelor oameni. Nu le-am tulburat noi traiul liniştit. Guvernele cu alonjă hegemonistă trebuie să-şi asume responsabilităţile. Implicaţiile şi efectele sunt mult mai profunde decât par la o analiză superficială.

În consecinţă, facem apel la reprezentanţii instituţiilor statului, inclusiv la prefectul judeţului Galati , să respecte legile ţării şi doleanţele cetăţenilor.

Biroul de presă al P.R.U. – Filiala Galaţi
Purtător de cuvânt,
Samir Oancă