DISTRIBUIȚI

II Sigur pe unii am să-i nemulţumesc că însemnările postate sunt copiate după celebrul meu carnet de reporter sau cum mi le aduc aminte. Nu într-o ordine cronologică. Dar a fost o săptămână de foc, la propriu şi la figurat, cutreierând Ţara Sfântă de pe ţărmul de răsărit al Marii Mediterane, în centrul lumii vechi, loc strategic ce uneşte Africa de Asia. Israelul a fost înfiinţat printr-o hotărâre ONU în 1948, în vechime numindu-se Urushalim. Am început pelerinajul cu Lod pentru a ne închina în Biserica ce adăposteşte mormântul şi moaştele Sf. Gheorghe, pentru ca apoi să mâncăm şi să ne cazăm la hotelul Trend în Tiberias, nu prea arătos, iar all-inclusive-ul a lăsat de dorit prin acelaşi meniu repetat la infinit. A doua zi am plecat la Muntele Tabor pentru a ne închina în Biserica Ortodoxă ’’Schimbarea la Faţă’’, locul Schimbării la Faţă a Domnului, la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, la Cana Galileei cu închinare în Biserica Ortodoxă ce aminteşte de Minunea prefacerii apei în vin la nunta din Cana Galileii. Un popas de suflet a urmat la Nazareth cu închinare în Biserica Ortodoxă Sf. Gavril, cu Izvorul Sfintei Fecioare Maria şi în Biserica Catolică Buna Vestire, ridicată pe locul unde a fost casa Sfintei Familii. Am intrat şi în apa Iordanului la Yardenit. În a treia zi ne-am deplasat pe Muntele Fericirilor cu închinare în Biserica ce aminteşte de celebra Predică de pe munte a Domnului, apoi un popas la Tabgha în Biserica ce aminteşte de minunea înmulţirii pâinilor şi peştilor, dar şi de hrănirea a 5000 de oameni cu 5 pâini şi 2 peşti. Mi-a plăcut şi vizitarea Bisericii Sf.Petru, ca şi a ruinelor oraşului Capernaum, localitatea cea mai ubită de Mântuitorul Iisus Hristos, unde a făcut cele mai multe minuni. S-a vizitat şi ruinele Sinagogii şi a casei unde a fost vindecată soacra Sf.Petru, dar ne-am închinat şi în Biserica Ortodoxă din Capernaum. Deplasându-ne către ţărmul Mării Moarte, pentru ceva timp ne-am oprit pentru închinare în Mănăstirea Sf. Gherasim. În zilele următoare cazarea şi cina au fost superioare faţă de prima oară, la hotelul Shephers House din Bethleem. Joi ne-am deplasat în pustiul Iudeii cale de 15 km pentru a vizita Mănăstirea Sf.Sava, unde am intrat doar bărbaţii pentru a ne închina la moaşte, dar şi la Mănăstirea Sf. Teodosie cu peşterea Magilor în care se află mormântul Sf. Teodosie, Sf.Sofia-mama Sf.Sava, Sf.Evloghia-mama Sf.Teodosie, Sf.Teodota-mama Sf.Cosma şi Damiana, Am ajuns la Bethleem pentru a ne închina în Biserica Ortodoxă a Naşterii Domnului, ce adăposteşte Peştera în care s-a născut Domnul Iisus Hristos şi Icoana făcătoare a Maicii Domnului, Grota Laptelui. Am plecat apoi spre Ein Karem pentru a ne închina la Biserica Naşterii Sf. Ioan Botezătorul, rdicată pe locul naşterii Sf.Ioan şi la Izvorul Sfintei Fecioare Maria. Despre restul programului, dar şi despre surprizele extrem de plăcute oferite de Părintele David, în episodul următor.