DISTRIBUIȚI

Vechiul şi noul Israel este pământul făgăduit de Dumnezeu urmaşilor patriarhului Avraam, biblic vorbind, Pământul Făgăduinţei. Vechiul Canaan, actuala Palestină, este denumirea căpătată în vremea stăpânirii romane. Măsoară aproximativ 40 de mii de kilometri pătraţi, dar nouă ni s-a părut imensă Am alergat cu atocarul condus de Aprud de-a dreapta şi de-a stânga apei iordanului, locul Botezului Domnului de către Sfântul Ioan Botezătorul, apă care desprate în două Ţara Sfântă, de la nord la Sud. Aici m-am rebotezat, cu ajutorul Părintelui David, care m-a miruit cu sfinţenie. Am trecut prin Ierusalim, Nazaret, Ein-Karem, Capernaum, Betleem şi Tiberias, în ultime două locaţii odihnindu-ne şi oasele preţ de câteva zile. La Ierihon, am descoperit o adevărată Cetate a credinţei ortodoxe româneşti, am fost mai aproape de cer pe Muntele Tabor, ne-am impregnat de atmosfera de la nunta din Cana Galileii, unde Mîntuitorul a făcut prima minune, a transformat apa în vin. Am trecut şi pe Tabgna, loc unde Dumnezeu nu-i uită pe cei smeriţi şi unde mulţimile s-au săturat cu cinci pâini şi doi peşti. La ora asta, rememorăm Predica de pe Muntele Fericirilor. În program am avut rugă şi închinare la mănăstiri, biserici şi locuri biblice, menţionate în Sfânta Scriptură. Sunt sfinte locuri pe unde a trăit, a propovăduit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unde a săvârşit primele minuni. A;a am putut ajunge la Muntele Măslinilor, Grădina Ghetsimani, Drumul Crucii şi altele. Betleemul atrage prin Biserica Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, iar în aşezarea Ein Karem, unde s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul – Înainte mergătorul Domnului – am aflat un istoric şi frumos loc de rugăciune. Asemeni oraşul Ierihon, unde atrage «Dudul lui Zaheu», dar şi Aşezămânzul românesc de o frumuseţe uimitoare a cărei piatră de temelie a fost pusă de Prea Fericitul Patrairh Teoctist. Aici am lăsat acatiste cu numele celor pe care-i iubim în limba română. La Ierihon am putut vedea şi a ne ruga la Altarul ridicat lângă «Dudul lui Zaheu» şi la cel al Bisericii Româneşti din această parte a Ţării Sfinte. M-a impresionat şi Mănăstirea de la Hozeva, Muntele Tabor – unde s-a vizitat Mănăstirea Ortodoxă a Schimbării la Faţă, oraşul Capernaum – rămas în istoria creştinismului drept «Cetatea Domnului», Muntele Fericirilor, Marea Galileii, dar şi alte spaţii ce cheamă la rugăciune şi închinare. Despre fiecare vă voi povesti cum voi putea în continuare.