DISTRIBUIȚI

Informare
Prin HCL Galați nr.466 /25.09.2017 s-a aprobat scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați.
SCOPUL SI OBIECTIVUL SCHEMEI
Prezenta hotărâre are ca scop atragerea de venituri la bugetul local, precum și respectarea principiului egalității de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice.
DOMENIU DE APLICARE
Prezenta schema se adresează persoanelor fizice care, la data intrării schemei în vigoare și pe perioada derulării ei, au înregistrate în evidențele fiscale și datorează majorări de întârziere bugetului local al municipiului Galați.
Scutirea se aplică majorărilor aferente obligaţiilor principale constând în impozite si taxe locale, inclusiv amenzi contravenționale, aflate în sold și stinse integral la data depunerii cererii de acordare a facilității fiscale, prevăzută de prezenta procedură.

MODALITATI DE IMPLEMENTARE
Pentru a beneficia de facilitățile fiscale instituite de prezenta schemă, solicitantul va depune la Direcția Generală Impozite,Taxe și Alte Venituri Locale –Serviciul Prelucrarea automată a datelor și Încasare Ghișeu, o cerere prin care solicită acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere la plată a impozitelor și taxelor locale, aflate în sold la data depunerii cererii și va efectua plata integrală a obligațiilor principale constând în impozite și taxe datorate bugetului local al municipiului Galați, inclusiv amenzi contravenționale.
După efectuarea plății se va emite decizia de anulare a majorărilor de întârziere, în două exemplare, un exemplar fiind comunicat contribuabilului persoană fizică.
DURATA SCHEMEI
Cetățenii municipiului Galați pot depune cereri la Direcția Generală Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale – Serviciul Prelucrarea automată a datelor și Încasare Ghișeu începând de mâine, 27.09.2017. Prezenta schema se aplica pana la data de 30.11.2017.