DISTRIBUIȚI

Politica de coeziune este cea care dă naștere unor momente istorice. Europa de azi nu ar fi aceeași fără această politică, ea ajutând, de exemplu, la reducerea disparităților dintre estul și vestul Germaniei, sau la succesul economic al celor trei țări baltice.

Ea a contribuit și continuă să contribuie la ștergerea nedreptăților istorice rezultate din decizii care, privite în perspectiva zilei de azi, par derizorii. Putem vedea astăzi proiecte ce unesc regiuni sau țări aflate în trecut de o parte și de alta a Cortinei de Fier, cum ar fi cel dintre Schloss Hof din Austria și Nová Ves din Slovacia. Și poate că, în viitor, vor exista astfel de proiecte între Mitrovica din Kosovo și Novi Pazar din Serbia. Dar, pentru ca toate acestea să se întâmple, politica de coeziune trebuie să se adapteze la realitățile în schimbare ale lumii de azi și să fie pregătită să dea răspunsuri realităților viitoare. Luând în considerare importanța acestei politici pentru Europa însăși, ne dorim întotdeauna rezultate mai bune, printr-o politică adaptată noilor provocări.

Privim deja spre viitor și ne gândim la politica de coeziune dincolo de anul 2020. Am fost prezentă recent la Bratislava, pentru conferința referitoare la politica de coeziune a UE intitulată „Dovezi din trecut, experiențele prezentului și perspective de viitor”. Discursul meu la această conferință s-a axat pe mai multe aspecte care trebuie abordate în lunile următoare. De exemplu, cred că trebuie să admitem că structurile și capacitățile instituționale și administrative sunt diferite între statele membre, iar acest lucru ar trebui să se reflecte în sistemul de implementare. De asemenea, trebuie să facem un pas decisiv înainte pentru a avea un singur set de reguli aplicabile fondurilor cu gestiune comună în perioada următoare.

Am menţionat, de asemenea, relaţia dintre politica de coeziune și aspectele mai largi de guvernanță economică a Uniunii: trebuie să ne gândim împreună cum să consolidăm sprijinul ei pentru reformele structurale, bazându-ne pe introducerea cu succes a condiţionalităților ex-ante. Totodată, trebuie să ne asigurăm că intervenţiile prin politica de coeziune și reformele se consolidează reciproc, şi că obiectivele de politică europeană stabilite de Tratat sunt îndeplinite.

În același timp, luând în considerare experiențele recente și feedback-ul din partea beneficiarilor, cred că eforturile politicii de coeziune în perioada post-2020 ar trebui să se concentreze în principal pe flexibilitate, performanță și obținerea de rezultate, guvernanța economică și reformele structurale, precum și pe simplificare. Motivele din spatele aprecierilor mele sunt multiple și se bazează pe ani de dialog cu părțile interesate, dar aș dori să subliniez, de exemplu, nevoia de a explora cum pot fi reconciliate necesitatea de investiții stabile pe termen mediu cu găsirea de răspunsuri la noile priorități europene. Președintele Juncker a menționat în discursul său despre Starea Uniunii majorarea Fondului european pentru investiții strategice (EFSI), iar noi reflectăm asupra unui viitor cadru de reglementare care poate maximiza beneficiile ce rezultă din combinarea fondurilor structurale și de investiții europene cu EFSI. Acestea sunt doar câteva exemple a ceea ce trebuie să facem pentru a ne asigura că politica de coeziune deservește în întregime proiectul european.

Am fost la Bratislava într-un moment definitoriu pentru Uniunea Europeană, atunci când liderii săi s-au întâlnit pentru a discuta viitorul continentului nostru, în ceea ce este posibil una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă. Mi-ar fi plăcut ca ei să vadă răspunsurile tangibile pe care politica de coeziune le-a oferit de-a lungul anilor. Am menționat anterior Schloss Hof din Austria și Nová Ves din Slovacia și am făcut asta amintindu-mi de ce am văzut acolo recent: un pod peste un râu care separa un continent și două ideologii, un pod pe care, acum, dl Kováč merge cu bicicleta și-l salută pe dl Gruber, în drumul său către partea cealaltă a ceea ce fusese odată Cortina de Fier. Astfel de proiecte ale politicii de coeziune au o valoare adăugată ce depășește scopul lor inițial, în domenii precum cultura, creând o Europă mai unită. Și, pe măsură ce înaintăm în timp, ne vom adapta și vom continua să obținem rezultate deosebite, să contribuim semnificativ la integrarea europeană și să evităm greșelile trecutului.

Blogul comisarului Corina Crețu
Pagina de Facebook a comisarului Corina Crețu
Pagina de Twitter a comisarului Corina Crețu