DISTRIBUIȚI

ACEST
> > FRANCEZ ,A IUBIT ROMANIARobert Ficheux,
> > omul căruia România îi datorează graniţele de azi. Cine
> > crede că Marea Unire s-a datorat numai Adunării
> > Româneşti de la
> > Alba-Iulia din decembrie 1918 şi intelectualităţii
> > greco-catolice, are o viziune
> > patriotic-idilică asupra istoriei.
> > Marile puteri victorioase, hotărâseră, destul de corect,
> > să împartă înfrântul si destrămatul
> > Imperiu Austro-Ungar, după criteriile populaţiilor
> > majoritare.
> > Aveau loc recensăminte, se făcuseră hărţi ale tuturor
> > provinciilor imperiale după naţionalităţi,se pregăteau
> > infiinţarea de noi ţări şi frontiere. Ungaria înaintase
> > Parisului, unde aveau loc negocierile, hărţi ale
> > Transilvaniei, în care, zona montană,
> > platourile locuite numai de români din Maramureş,
> > Oaş,Haţeg, Lăpuş, Apuseni, Năsăud etc. apăreau ca
> > pustii.
> > Într-o primă variantă, populaţia maghiară, aglomerată
> > în oraşe
> > (acolo unde românilor le era interzis să se aşeze –
> > n.r.) apărea ca majoritară în Ardeal. E
> > meritul unor misiuni de geografi francezi, de-a fi urcat pe
> > toate cărările transilvane şi de-a fi inventariat şi
> > anunţat existenţa unor numeroase comunităţi române,
> > acolo unde hărţile maghiare marcaseră pete albe, lucru ce
> > a contribuit determinant la decizia marilor puteri de la
> > Trianon (prin care
> > Transilvania a revenit României –n.r.)”.
> > Acele misiuni de geografi francezi, despre care scria
> > regretatul Radu Anton Roman, au fost conduse de geograful
> > Robert Ficheux.
> > Dacă n-ar fi existat profesorul Ficheux, azi Transilvania
> > ar fi fost pământ unguresc. Omul acesta, scria Roman,
> > „făcuse şi dăruise istorie şi geografie României”.
> > O Românie care, din nefericire, l-a uitat de tot, după
> > trecerea sa la cele veşnice, săvârşită
> > acum un deceniu. N-am auzit nicăieri să se
> > organizeze măcar un simpozion sau o adunare
> > în memoria sa.
> > Acum, încercăm să aducem modestul nostru omagiu
> > personalităţii lui Robert Ficheux, să povestim şi altora
> > despre cine a fost şi cât de mult bine ne-a făcut acest
> > om, cu speranţa că anii ce vor veni şi, poate,
> > generaţiile0 de după noi, îl vor aşeza la locul ce i se
> > cuvine în istoria modernă a României.
> > S-au împlinit 117 ani de la naşterea lui Robert Ficheux,
> > omul căruia România îi datorează graniţele
> > de azi. Robert Ficheux a fost unul dintre cei
> > mai mari geografi francezi, un foarte bun vorbitor de limbă
> > română şi un mare prieten al României. A fost,
> > alăturide celebrul lingvist suedez Alf Lombard, unul dintre
> > cei mai mari iubitori ai ţării noastre, de
> > când existăm ca stat „dodoloţ”.
> > Iată câteva repere din biografia profesorului Ficheux:
> > * Membru corespondent străin (1 iunie 1948) şi membru de
> > onoare din
> > străinătate (9 martie 1991) al Academiei Române.
> > * Studii superioare la celebra Universitate Sorbona , fiind
> > licenţiat în istorie şi geografie (1919-1920).
> > * Încadrat, în urma recomandării lui Emmanuel de Martonne
> > (un alt nume ilustru al geografiei), la
> > Institutul Francez de înalte Studii din Bucureşti
> > (1924-1927).
> > * Teză de doctorat cu un subiect privitor la studiul
> > geomorfologic al întregului masiv al Munţilor Apuseni.
> > * Revenit în România în anul 1932, devine secretar
> > general al Institutului Francez din Bucureşti (până în
> > 1935), apoi al Misiunii Universitare Franceze în România.
> > În 1935, la recomandarea lui Emil Racoviţă, a fost numit
> > succesor al lui George Vâlsan la Universitatea din
> > Cluj-Napoca, unde a predat geografia fizică, până în
> > 1938, când s-a întors în Franţa.
> > * Între 1927 şi 1996 a publicat nu mai puţin de 27 de
> > cărţi, referitoare toate la România. * Distins cu
> > Ordinulp Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiţer, de
> > către preşedintele Emil Constantinescu, în 1997. Două
> > dintre cărţile lui Robert Ficheux le dau şi azi dureri de
> > cap extremiştilor unguri: „Les Motzi” (Moţii),
> > apărută în 1942 şi „Roumains et minorites ethniques en
> > Transylvanie”
> > (Români şi minorităţi etnice în Transilvania),
> > apărută în 1990.
> > Acestui om, cvasinecunoscut marelui public, România şi
> > românii îi datorează enorm de mult. Practic, lui Robert
> > Ficheux îi datorăm Marea Unire de la 1918 şi existenţa
> > ţării noastre între frontierele ei de azi. VA ROG sa
> > DISTRIBUIȚI !!!
> >
>