DISTRIBUIȚI

Constatăm cu surprindere şi stupoare că în arsenalul luptei politice din ultimul sfert de veac al existenţei noastre, dintre ştiinţele moderne de prim rang, genetica este tot mai mult prezentă şi invocată (mai ales în scop naţionalist-şovină, grobiană…). Au apărut peste noapte ’’savanţi’’, ’’atoateştiutori’’ care se preocupă de zestrea genetică (mai bine zis etnică) a adversarilor, a oponenţilor politici. S-au înmulţit în spaţiul public afirmaţii efectiv năucitoare care fac apel la ’’zestrea genetică’’, prea diversă şi bogată a neamului nostru. Recent, într-o manieră zeflemistă un ziarist (prea prezent pe sticlă) încerca să explice multitudinea de tare morale /comportamentale ale neamului nostrum, prin prea multele neamuri care s-au perindat pe teritoriile locuite de români şi ne-au ’’influenţat genetic’’, iar de aici ar rezulta şi o anumită superioritate creativeă, inventivă a românului (?!). De multă vreme unii ‘’istorici’’ nu mai contenesc să scrie şi astfel să ne amintească cât de mult am câştigat noi ca popor din convieţuirea îndelungată cu un mare număr de alte etnii (neamuri, seminţii etc.). Dintre aceşti vajnici ‘’istorici’’ am pomeni doar câteva nume: Neagu Djuvara, Lucian Boia, Adrian Cioroianu ş.a., iar la acest ‘’cor’’ se evidenţiază un mare număr de formatori de opinie din rândul celor care deservesc mijloacele mass-media. Să reamintim că ‘’istoricul’’ post-decembrist Neagu Djuvara a făcut afirmaţii efectiv năucitoare conform cărora toţi domnitorii şi toţi boierii noştri au fost cumani. Se pare că vre-o doi domnitori au fost şi ţigani. Noi ne întrebăm pe ce pe ce se bazează o asemenea generalizare aberantă? Chiar toţi domnitorii şi toţi boierii noştri au fost cumani ?! A făcut Domnia-Sa cercetări genetice şi antropologice care i-au ‘’şoptit’’, i-au ‘’servit’’ asemenea informaţii ?! Totuşi libertatea de exprimare, libertatea de gândire, impune sau presupune şi o minimă moralitate faţă de adevăr. Urmând astfel de mod de a raţiona putem deci admite că toţi domnitorii noştri din Principatele care s-au unit la 1859 au fost cumani. Asta înseamnă că din familia/neamul cumanilor a făcut parte şi Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al României? Să înţelegem cumva că vajnica noastră clasă politică din deceniul şapte ale secolului al XIX-lea şi-a dat seama că nu putem abate de la tradiţia istorică de a ne alege/desemna şefii de stat decât din cetăţenii de altă etnie decât cea traco-geto-dacică şi de aceea a decis să repună ‘’istoria în drepturi’’ şi să-l detroneze pe Al. I. Cuza înlocuindu-l cu cetăţeni străini (de etnie, limbă şi cultură)?!
După înlăturarea domnitorului Al.I,.Cuza, clasa politică românească ne-a pricopsit timp de aproape 82 de ani cu cetățeni străini, de altă naționalitate, înscăunați ca șefi de stat (mai întâi primul a fost domnitor, apoi și acesta și ceilalți trei ce i-au urmat și-au luat titlul de regi și uite așa a ajuns și România-Mică și apoi Mare- regat) . În acest fel clasa politică (conservatorii, liberalii, social-democrații, țărăniștii, cuziștii, fasciștii etc.) a ’’dres busuiocul’’ și au repus istoria în drepturi, adică ce căuta un băștinaș pe scaunul de domnie (Al. I. Cuza) când toți domnitorii noștri au fost cumani?! (oare și Ștefan cel Mare și Petru Rareș și Alexandru cel Bun și Mircea cel Bătrân și Constantin Brîncoveanu și Mihai Viteazul etc. au fost cumani?!). Doamne ce aberații poate exprima mintea unor oameni cu care se tulbură mințile generațiilor tinere,,, Așa că din 1866 până la finele anului 1948 șefii noștri de stat (regii!) s-au numit Carol I-prusac, Ferdinand-probabil germano-portughezo sau prusaco-portughez, Mihai I (când avea vârsta de 6-9 ani), Carol al II-lea-portughezo-prusaco-englez (dacă tatăl său natural o fi fost Ferdinand) sau cumano-englez, dacă tatăl său natural o fi fost prințul româno-cuman Barbu Știrbei și din nou Mihai I (în vârstă de 19-26 ani), care este oficial grec după mamă și grec sau portughezo-prusaco-englez după tată. Ar fi interesant dacă ’’vajnicii’’ noștri istorici, unii dintre ei membri ai Academiei (de unde încasează simbrii grase de aproximativ 6000 ron lunar) să catadicsească a face demersuri și a solicita sprijinul autorităților pentru a se face cercetări genetico-antropologice care să pună în evidență descendența genetică ereditară precisă a străinilor care timp de 82 de ani au fost ’’puși’’ în fruntea statului român. Aceasta pentru a afla și românii adevărul, că din folclor nu-l putem deduce decât parțial și poate trunchiat, și vorba românului de rând ’’să nu murim cu toții proști’’. Asta ar ajuta să aflăm în mai multă cunoștință de cauză și ’’strălucita morală’’ a celor ce i-am ’’instalat’’ să ne hotărăască destinele atâta timp. Să-și imagineze și generațiile tinere ce bine le-a făcut românilor când țara era ’’condusă’’ de un copil de 6 ani. Problema etniei candidaților la alegerile prezindențiale din 16 noiembrie 2014 a fost virulent repusă în spațiul public de către un personaj arhicunoscut de 25 de ani care pescuiește în ape tulburi, trăiește ca un nabab, s-a lăudat că în viața lui a ’’avut’’ peste sau aproximativ 1000 de iubite (la pat), care a fost mai tot timpul parlamentar-senator, iar acum e pe la Parlamentul European, un pamfletar (așa se declară) care-i insultă în cel mai josnic hal pe toți cei care cutează să exprime puncte de vedere deosebite de a domniei sale. Din respect pentru cititori și pentru cetățenii statului român nu cutezăm să-i pronunțăm numele pentru a nu-i face publicitate gratuită. Dacă în primul tur l-a atacat brutal și primitiv, pentru turul II final a dat mâna cu criticatul lăudându-i ’’incompetența’’ și ’’imoralitatea’’ civică și politică. Lăudându-și ’’alesul’’ pentru turul al II-lea ’’nedistinsul domn’’ la o televiziune ultrapartizană declară că el nu concepe decât ca în funcția de președinte al țării să fie ales un român, făcând trimitere vicleană la celălalt candidat care n-ar fi român și pentru care limba română ar reprezenta a doua limbă după cea maternă, limba germană.
– Va urma –
Prof. Dr. Miluţă Th. BORTĂ

DISTRIBUIȚI
Articolul precedent5 DE ACTUALITATE
Articolul următorDistrugere