DISTRIBUIȚI

Proiectul pilot a început în data de 16 octombrie 2017 în cele 33 de scări ale Asociației de locatari nr. 758.
Din cele 770 de apartamente, un număr de 597 sunt locuite la acest moment.
În cadrul acestui proiect pilot am beneficiat de sprijinul Poliției Locale, administratorului asociației și al șefilor de scară care s-au implicat în conștientizarea cetățenilor în ceea ce privește colectarea selectivă.

După prima lună de implementare (proiectul pilot va fi implementat pe parcursul a două luni) rezultatele sunt următoarele:
• Gradul de colectare a sacilor cu materiale reciclabile a ajuns pană la procent de 36,01 % (de la 9,55% în prima săptămână).
• Cantitatea de materiale reciclabile care a ajuns în Stația de Sortare din acest proiect pilot a fost de 1205 kg.

Rezultatele așteptate au fost confirmate după prima lună de implementare, după cum urmează:
1. Aspectul general al punctului de colectare deșeuri menajere la care Asociația este arondată s-a îmbunătățit, după ce a fost reorganizat prin dotarea cu noi containere de colectare selectivă.
2. Lipsa materialelor reciclabile accesibile a generat și lipsa interesului din partea sectorului informal. Acest lucru s-a transpus în vandalizări mai rare ale punctului/echipamentelor de colectare.
3. Din punctul de colectare deșeuri menajere au fost colectate cantități mai mici de deșeuri menajere.

Din interacțiunea cu cetățenii, am identificat și remediat numeroase probleme care țin de proiectul pilot și în general, de managementul deșeurilor. Le mulțumim cetățenilor pentru ajutorul acordat și implicarea în acest proiect !
Asociațiile de proprietari sunt invitate să își manifeste intenția de a participa la proiectul de colectare selectivă din „ din ușă în ușă” printr-un e-mail la adresa: colectare_selectiva@ecosal.ro sau printr-o adresa către SP ECOSAL (adresa: strada Prelungirea Brăilei, nr.7A)