DISTRIBUIȚI

,,Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare din judeţul Galaţi”
Proiect cultural – educaţional interjudeţean

În perioada octombrie – decembrie 2017, Biblioteca Județeană ,,V.A.Urechia”, prin Filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea”-Bibliotecă Municipală, desfășoară un proiect cultural-educational interjudeţean, intitulat ,,Promovarea tradițiilor și obiceiurilor populare din judeţul Galaţi.”.
Scopul acestui proiect este de conștientizare a elevilor din mediul urban, despre importanța conservării și promovării tradițiilor și obiceiurilor în societatea contemporană.
Zestrea unei naţiuni o constituie valorile sale culturale şi tradiţionale: graiul, portul, obiceiurile şi religia. Când acestea sunt pe cale de dispariţie putem vorbi de un proces ireversibil de degradare a naţiunii şi chiar de dispariţie a acesteia. Pentru ca acești tineri, dar și generațiile care se succed, să cunoască aceste tradiții și obiceiuri, este de datoria noastră să-i învățăm pe copii, adolescenţi şi tineri, să respecte și să promoveze tradițiile și obiceiurile lăsate de strămoșii noștri.
Prin inițierea și derularea proiectului, Biblioteca Județeană ,,V.A. Urechia” prin Filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea” dorește să scoată în evidență frumusețea tradițiilor, obiceiurilor și a portului popular din judeţul nostru, pentru a redescoperi și promova cum se cuvine aceste tradiții româneşti în/la bibliotecă.
În acest proiect s-au alăturat, cu bucurie şi interes, 6 instituții de învățământ din mediul rural, care vor prezenta tradițiile și obiceiurile din fiecare zonă, elevilor din alte șase instituții de învățământ din mediul urban, precum şi viceversa. Activitățile incluse în cadrul acestui proiect cuprind: ateliere creative, interactive, șezători, dansuri populare, mese rotunde, prezentarea portului popular specific zonei, precum şi întâlniri cu meşteri populari, artişti populari sau creatori de artă populară. Grupul ţintă vizat este alcătuit din elevi din ciclul primar şi gimnazial, cu vârsta între 7-14 ani. Activităţile se vor desfăşura bilunar, la sediul bibliotecii judeţene, str. Mihai Bravu nr. 16, sau la sediul Filialei nr. 2 “Paul Păltănea”, micro 40, str. 1 Decembrie 1918 nr. 25.
Partenerii proiectului sunt:
– Biblioteca Judeţeană “V. A. Urechia”, prin Filiala nr. 2 “Paul Păltănea”;
– Inspectoratul Şcolar;
– Centrul Cultural „Dunărea de Jos”. Departament Cercetare și Tradiții Populare;
– Comune: Vânători, Rediu, Braniştea, Şendreni, Scânteieşti, Fundeni;
– bibliotecile comunale din comunele amintite anterior;
– instituţii de învăţământ din judeţul Galaţi: şcolile gimnaziale din comunele partenere;
– instituţii de învăţământ din municipiul Galaţi: Școala Gimnazială nr. 28, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Munteanu”, Școala Gimnazială nr. 33, Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”, Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil”, Şcoala Gimnazială „Sfântul Grigore Teologul”.
Lansarea proiecului va fi în data de 18 octombrie 2017, ora 10.00 la sediul bibliotecii judeţene, sala Mihai Eminescu.
Biblioteca, în ansamblul său, este cu siguranță, în societatea actuală, un promotor permanent al obiceiurilor și tradițiilor populare autohtone.

Florina Diaconeasa
Sef Serviciu Relatii cu Publicul
Biblioteca V.A. Urechia Galati
tel. 0732.334661