ziarul realitatea - redactiaCASETA REDACȚIONALĂ A ZIARULUI REALITATEA

   REALITATEA – dublă Campioană a presei românești de provincie (2011 și 2013)

Director onorific : acad. Constantin Gh. MARINESCU

Director executiv : prof. univ. asoc. Pompiliu COMȘA, Reporter European 2012, Cel mai bun ziarist roman de provincie 2013

Redactor șef adjunct: mr. ® Romică BĂLAN

Senat: conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, prof. univ. dr. Nicolae DOBROVICI-BACALBAȘA, prof. univ. dr. habil. Gheorghe BOBÂNĂ, prof. univ. dr. Miluță BORTĂ, prof. univ. dr. Vasile BURLUI, prof. univ. dr. Ana CĂLIN, general MIRCEA CHELARU, acad. Victor CRĂCIUN. acad. Ioan DEDIU, conf. univ. dr. Andrei DUMBRĂVEANU, prof. univ. dr. Viorel ENEA, prof. univ. dr. habil. Victor MORARU, drd. Ionel PINTILII, prof. univ. dr. Florentin SCALEȚCHI, prof. dr. Zanfir ILIE

Redacție: Cezarina ADAMESCU, Cornelia ANDRIȘOI, Andrei ANTOHI, Cătălin ANTOHI, Ștefan Virgil ANTOHI, Angela BACIU, Viorel BACIU, Marcela BARBU, Petru BUTUC, Eugen CARAGHIAUR, Cornel CIUPERCĂ, Magda CONDOS, Tamara CONSTANTINESCU, Liviu CRĂCANĂ, Thomas CSINTA, Cristina Emanuela DASCĂLU, Ioan DĂNILĂ, Sebastian GOLOMOZ, Paul GORBAN, Stan GRĂDINARU, Emil GRIGORAȘ, Nicolae C. GROSU, Marius HRISCU, Viorel IRIMIA, Monica Isabela MANOLE, Corina Elena MARINESCU, Dan Eugen MUNTEANU, Florin MUNTEANU, Jenică NICULESCU, Cătălin POALELUNGI, Cristian POHRIB, Mirel-Dumitru POPA, Elena PRUS, Mina-Maria RUSU, Tiberiu SĂBIESCU, Mihai Gabriel SCUTARU, Cornel SIMIGHIAN, Anton STANCIU, Corneliu STOICA, Alexandru VERA, Minel TĂNASE, Teodor VIȘAN, Mihai VIȘOIU, Victor WOLFF, Aida ZAHARIA, Narcis ZAHIU

Tehnoredactare: Iulian PRODAN, Ciprian GANEA, Ionuț PLEȘA

Contabil șef: ec. Gabriela PLEȘA

Publicitate: Aurelia CIUPERCĂ

Adresa redacției: Galați, str. Movilei nr.43, CP 800161, tel/fax 0236-494288, 0726-208251

Email: pompiliucomsa@hotmail.com; dumi21@hotmail.com.

Publicație menționată de „Ghidul Mass-Mediei românești”. Tiraj auditat: 10.000 exemplare.

ISSN: 1582 – 1307