DISTRIBUIȚI

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TECUCI
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, Municipiul Tecuci, jud. Galaţi, tel./ fax 0236 820449, CUI 4973562
e-mail: casa_cultura@municipiultecuci.ro Web – site: www.culturatecuci.ro

REGULAMENT
În 4 martie 2016, Casa de Cultură a municipiului Tecuci, județul Galați organizează cea de-a XX-a ediție a Festivalului concurs interjudețean de muzică populară „Baladele Siretului”.

Organizator: Casa de Cultură a municipiului Tecuci

Parteneri-colaboratori: Centrul Cultural ,,Dunărea de Jos” Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați, Primăria Tecuci, Consiliul local Tecuci
Parteneri media: TVR Iași, Ziarul Tecuceanul, Radio Iași, Jurnalul Bucurestilor, ziarulrealitatea.ro

Obiectivele Festivalului: stimularea celor mai talentați și autentici interpreți vocali; depistarea, valorificarea și promovarea creațiilor folclorice autentice, de certă valoare artistică; contracararea tendițelor de alterare a folclorului muzical și al portului popular românesc;
Locul desfășurării: Sala de spectacole ,,Ion Petrovici” a Casei de Cultură Tecuci.

Condiții de participare:

La festival pot participa copii și adolescenți, membrii ai cercurilor artistice din palatele și cluburile copiilor, școli gimnaziale și licee, cu vârsta cuprinsă între 8 – 18 ani.
Concursul se va desfășura pe două categorii de vârstă:
-Categoria I (8 – 13 ani)
-Categoria II (14–18 ani)

Repertoriul participanţilor va cuprinde obligatoriu două cântece:
-o doină sau o baladă;
-un cântec de joc (cu acompaniament);

Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra ,,Doina Covurluiului” a Centrului Cultural ,,Dunărea de Jos” Galați.

Înscrierile la acest concurs se fac la Casa de Cultură a Municipiului Tecuci, str. 1 Dec. 1918, nr. 62, cod 805300, tel/fax 0236 820449 sau
e-mail: casa_cultura@municipiultecuci.ro, festivaltecuci@yahoo.ro
Concurenții vor trimite prin poștă sau e-mail fişa de înscriere, o copie după actul de naştere, partitura muzicală pentru cântecul de joc, înregistrarea audio (CD – mp3) cu balada sau doina propusă pentru concurs, o fotografie (10/15) în costum popular, până la data de 20 februarie.

Preselecția va avea loc între 22-23 februarie 2016 pe baza materialelor audio trimise.
Rezultatul preselecției va fi afișat pe pagina www.culturatecuci.ro în data de 23 februarie 2016, ora 15.00.
Taxa de jurizare de 60 lei se poate achita la casieria instituţiei sau în contul: RO26TREZ3075010XXX000144 deschis la Trezoreria Tecuci.
Cheltuielile de deplasare, cazare și masă vor fi suportate de concurenţi, sau de către instituţia pe care o reprezintă.

Repetițiile generale cu orchestra se vor desfăşura în Sala de spectacole „Ion Petrovici” a Casei de Cultură Tecuci, în data de 4 martie 2016, între orele 11,oo – 15,oo.
Festivalul propriu–zis se va desfășura sub formă de spectacol cu public începând cu ora 16,30.

Juriul va fi alcătuit din specialiști în domeniul folclorului muzical, oameni de cultură și artă. Aprecierea Juriului se va face cu notele la vedere. În caz de egalitate de puncte se apelează la criteriul cea mai mare notă dintre cele acordate de Juriu. Dacă egalitatea se menţine, se apelează la criteriul cea mai mare notă dintre cele mai mici note acordate. Dacă egalitatea persistă, se acordă acelaşi loc iar premiul financiar va fi împărţit în mod egal.

Se vor acorda diplome și trofee pentru fiecare categorie de vârstă, la fiecare secțiune din concurs:

Premiul Jubiliar al Festivalului-Ediția XX
Trofeul festivalului și diplomă pentru fiecare categorie de vârstă
Premiul I la fiecare categorie de vârstă
Premiul II la fiecare categorie de vârstă
Premiul III la fiecare categorie de vârstă
Mențiune la fiecare categorie de vârstă
Alte premii speciale.
Fiecare concurent va primi Diploma de participare.
Juriul își rezervă dreptul de a redistribui – după caz- unele premii.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0236820449, 0725802250 (manager, Mircea Călianu), 0725802257 (referent, Aida Zaharia)
e-mail: casa_cultura@municipiultecuci.ro, web sait www.culturatecuci.ro.

Director de Festival, Referent,
Profesor Mircea Călianu Aida Zaharia
Manager Casa de Cultură Compartiment Spectacole a municipiului Tecuci Divertisment