DISTRIBUIȚI

La Tabgna, locoul unde a înmulţit cele cinci pâini şi doi peşti,Mântuitorul a ajuns după ce îl vindecă pe Slăbănogul din Betezda. Era într-o sâmbătă, în zi de odihnă pentru iudei, numită sabat, lucru care i-a supărat foarte mult. Au venit cinci mii de bărbaţi, Iisus a luat pâinile şi mulţumind, a dat ucenicilor, iar aceştia celor ce şedeau, asemenea din cei doi peşti, cât au vrut aceştia. A ordonat să se adune firimiturile care au rămas şi au umplut 12 coşuri care au rămas din cele 5 pâini de orz de la cei ce mâncaseră. Mulţimea, fiind martora atâtor vindecări minunate, doar prin cuvânt, aleargă pe urmele Mântutitorului. Aceeaşi mulţime va cere fără tăgadă, răstignirea Sa. Prin minunea înmulţirii pâinilor trecem în registrul filantropiei, împrejurare în cre Mântuitorul nostru Iisus Hristos ’’ne arată iubirea ospitalieră faţă de oameni’’.
Va urma