DISTRIBUIȚI

ROMANIA
CURTEA CONSTITUJIONALA
Dosarele nr. 1067D/2015, nr. 1074D/2015, nr. 1085D/2015, nr. 1145D/2015,
nr.l200D/2015, nr.l211D/2015, nr.l240D/2015, nr.l241D/2015 si nr.l333D/2015
fNCHEIERE
Sedinta din data de 7 iunie 2016
Augustin Zegrean – presedinte
Valer Dorneanu – judecator
Petre Lazaroiu – judecator
Mona-Maria Pivniceru – judecator
Simona-Maya Teodoroiu – judecator
Tudorel Toader – judecator
Bianca Draghici – magistrat-asistent
Pe rol se afla pronun^area asupra exceptiei de neconstitutionalitate a
dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si
completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la
victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care siau
jertfit viata sau au avut de suferit inurma revoltei muncitoresti anticomuniste de la
Brasov din noiembrie 1987 nr.341/2004, in ansamblul sau, a art. I pet. 7 din aceeasi
ordonanta de urgenta, precum §i a Ordonantei Guvernului nr. 1/2015 pentru
modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din
Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din
noiembrie 1987 nr. 341/2004. Exceptia a fost ridicata de Rodica Rastumoiu in
Dosarul nr. 1383/2/2015 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VHI-a contencios
administrativ si fiscal, de Sandu Petre in Dosarul nr. 370/109/2015 al Tribunalului
Arges – Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale, de Constantin
Georgescu in Dosarul nr. 68/64/2015 al Curtii de Apel Brasov – Sectia Contencios
Administrativ si fiscal, de Marcel Geanta, Petre Mare, Ion Olteanu, loan Panait,
l
Constantin Piperea, Gheorghe Stamate si Mihai Tirsoaga in Dosarul nr.
2140/118/2015 al Tribunalului Constanta – Sectia I civila, de Marin Pirvan si Grigore
Stelian Matei in Dosarele nr. 245/54/2015 si nr. 246/54/2015 ale Curtii de Apel
Craiova – Sectia contencios administrativ si fiscal si de Marin Pirvan si Maria Pirvan
in Dosarele nr. 480/104/2015 si nr. 481/104/2015 ale Tribunalului Olt – Sectia a Il-a
civila, de contencios administrativ si fiscal, precum si de Daniel Perju in Dosarul nr.
844/2/2015 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VHI-a contencios administrativ si
fiscal. Exceptia de neconstitutionalitate formeaza obiectul Dosarelor Curtii
Constitutionale nr. 1067D/2015, nr. 1074D/2015, nr. 1085D/2015, nr. 1145D/2015,
nr. 1200D/2015, nr. 1211D/2015, nr. 1240D/2015, nr. 1241D/2015 si nr.
1333D/2015, conexate in sedinta publica din 12mai 2016.
CURTEA,
Constatand ca nu sunt prezenti toti judecatorii care au participat la dezbateri,
potrivit art.58 alin.(l) teza intai din Legea nr.47/1992 privind organizarea si
functionarea Curtii Constitutionale,
fn temeiul art.57 din Legea nr.47/1992 si ale art.56 alin.(2) din
Regulamentul de organizare sifunctionare a Curtii Constitutionale,
DISPUNE:
Amana pronunjarea asupra cauzei pentrudata de 15 iunie 2016
Pronun^atain sedin|a din data de 7 iunie 2016.
PRESEDINTELl
CURTII CONSTITUTIONALE,
August ZtgipAn
Magistrat-asistent,
Bianca Draghici
Memorat