DISTRIBUIȚI

LORD 1989 – Loja de Onoare a Revolutionarilor din Decembrie 1989
Nerespectarea Legii nr.341/2004atrage răspunderea conform legii si conform art.13 din Legea nr.341/2004 pentru cei care au încălcat Legea nr.341/2004.

Titlul si Calitatea de Luptator Pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 – Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite a fost instituit prin Legea nr.42/1990 modificată prin Legea nr.30/1996 publicată în M.O. nr.96 din 13.05.1996.
Urmare a modificării Legii nr.42/1990 prin Legea nr.30/1996, a fost publicată în M.O. nr. 198/23.08.1996 Legea nr.42/1990 republicată.
Legea nr.341/2004 potrivit art.3 si art.2 si art.5 alin.(3) si art.9 din Legea nr.341/2004 este Legea de preschimbare a Certificatelor eliberate pe Legea nr.42/1990 ” avandu-se în vedere calitățile și titlurile atestate potrivit Legii nr.42/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. ”
Prin art.17 din Legea nr.341/2004 se abrogă Legea nr.42/1990.
Titlurile si calitatile conferite prin Legea nr.42/1990 sunt confirmate prin Decretul nr.37/2000 al Presedintelui Romaniei publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 100 bis din 7 martie 2000.
Legea nr.341/2004 este LEGEA PRESCHIMBARII CERTIFICATELOR obtinute pe Legea nr.42/1990 in perioada 1990-1997, Legea nr.42/1990-LEGE ABROGATA din 2004 si nu cea a acordarii de noi titluri sau calitati de revolutionar, care este obiectul OUG nr.95/2014 , deci alt obiect fata de Legea nr.341/2004.
Conform Deciziei CCR nr.1595/2011 publicata în M.O. nr.924/2011 , o lege abrogata nu mai poate fi modificata .
Nerespectarea art.1 alin(3)-(5), art.16 alin.(2), art.61 alin.(2),art.76-78, art.80 alin.(2), art.100 alin.(1) coroborat cu art.115 Constitutia Romaniei art.58-70 din Legea nr.24/2000 republicata si art.15 din Legea 202/1998 republicata si chiar art.V din OUG nr. 95/2014, atrage răspunderea conform legii si conform art.13 din Legea nr.341/2004 pentru cei care au încălcat Legea nr.341/2004.
LRFD sunt beneficiari ai Legii nr.341/2004 si ai indemnizației REPARATORII lunare !!!
LRD-istii inventati pe OUG nr.95/2014 sunt exclusiv beneficiarii OUG nr.95/2014 si a indemnizației de GRATITUDINE !…
LRD sunt beneficiarii OUG nr.95/2014. OUG nr. 95/2014, dispune ” 4. La articolul 3 alineatul (1), literele a), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„3. Luptator cu Rol Determinant – atribuit celor care in perioada 14-22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declansarea si victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, si-au pus viata in pericol in confruntarile cu fortele de represiune, au ocupat si aparat obiectivele de importanta deosebita, care au apartinut regimului totalitar, doar in localitatile in care, in urma acestor actiuni si confruntari au rezultat persoane ucise, ranite sau retinute, pana la fuga dictatorului. 4. Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care, in perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat si au condus grupuri sau multimi de oameni, au construit si au mentinut baricade impotriva fortelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanta vitala pentru rezistenta regimului totalitar si le-au aparat pana la data judecarii dictatorului, in localitatile unde au luptat pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, precum si celor care au avut actiuni dovedite impotriva regimului si insemnelor comunismului intre 14-22 decembrie 1989. ”
Si la ” Art. 3^2 ” (1) Persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 li se vor elibera noi certificate pentru obtinerea calitatilor si titlurilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, doar daca indeplinesc conditiile prezentei legi.
(2) Eliberarea certificatelor persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 se face doar la cerere, in baza certificatului preschimbat.
(3) Eliberarea certificatelor persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 se efectueaza la cererea expresa a titularului de certificat, potrivit modelelor ce vor fi aprobate prin hotararea de modificare si completare a normelor de aplicare a prezentei legi.
(4) Odata cu cererea pentru eliberarea certificatului pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, si pentru obtinerea noului certificat, solicitantul va depune certificatul preschimbat in original, impreuna cu legitimatia aferenta.”
Nerespectarea Legii nr.341/2004 atrage răspunderea conform art.13 din Legea nr.341/2004 pentrucei care au încălcat Legea nr.341/2004. Prin cererea pentru titlul si calitatea de LRD se renunță sub semnatura deponentului la titlul si calitatea de LRFD. Așa dispune OUG nr.95/2014 si HG nr.99/2015 privind Normele de Aplicare a OUG nr.95/2014.
LRFD și LRD sunt beneficiarii a doua legi distincte, una dintre acestea fiind OUG nr.95/2014- Lege temporară- neaprobata încă nici astăzi prin Lege conform art.115 Constituția României de către Parlamentul României.
Când OUG nr.95/2014 va fi aprobată prin Lege de către Parlamentul României potrivit dispozițiilor art.75 si art.76 ali.(2) coroborat cu art.115 Constituția României, si dupa publicarea in M.O. a Legii de aprobare a OUG nr.95/2014 si după publicarea in M.O. a Legii nr.341/2004 REPUBLICATAcu dispozițiile Legii de aprobare a OUG nr.95/2014, de abia atunci modificarea Legii nr.341/2004 devine legala !!!…
Dar până atunci,privitor la cumulul de Decrete al LRD-istilor, cel de LRFD pe Decretul nr.37/2000 al Președintelui României și cel de LRD pe Decretele Președintelui României semnate de Iohannis, ce spune Codul Penal ???… Deci când ești LRD și când ești LRFD ?… Sau ce ești LRD sau LRFD ?… Care titlu și calitate este reala si care este falsa ?…
Prin cererea pentru titlul si calitatea de LRD se renunță sub semnatura deponentului la titlul si calitatea de LRFD. Așa dispune OUG nr.95/2014 si HG nr.99/2015 privind Normele de Aplicare a OUG nr.95/2014.
Nerespectarea art.1 alin(3)-(5), art.16 alin.(2), art.61 alin.(2),art.76-78, art.80 alin.(2), art.100 alin.(1) coroborat cu art.115 Constitutia Romaniei art.58-70 din Legea nr.24/2000 republicata si art.15 din Legea 202/1998 republicata si chiar art.V din OUG nr. 95/2014, atrage răspunderea conform legii si conform art.13 din Legea nr.341/2004 pentru cei care au încălcat Legea nr.341/2004.