DISTRIBUIȚI

SA NU UITAM !!!…..
Pana acum, incepand cu 01.01.2012 au decedat circa 3.000(treimii) dintre beneficiarii Legii nr.341/2004, in lipsuri si datorita nerespectarii Legii nr.341/2004 de catre Statul Roman.
Iar efectele OUG nr.95/2014 sunt incepand cu 01.01.2015.
OUG 95/2014 inca din preambulul sau este un autodenunt al Autoritatilor Statului Roman, institutiile Statului Roman recunoscand in mod public prin OUG nr.95/2014 publicat in M.O. nr.969/30.12.2014 ca au incalcat cu premeditare Legea nr.341/2004 si deci ca sunt aplicabile in speta dispozitiile imperative ale art. 13 din Legea nr.341/2004.
Nerespectarea Legii nr.341/2004 atrage răspunderea conform art.13 din Legea nr.341/2004 pentru cei care au încălcat Legea nr.341/2004.
Urmeaza sa ni se comunice-daca exista- de catre Administratia Presedentiala si Guvernul Romaniei, in Actiunile pe care le-am promovat privind Anularea Decretelor Presedintelui Romaniei cu LRD :
1.) Monitorul Oficial in care apare Legea nr.341/2004 cu „articolele din Legea nr.341/2004” in baza carora au fost date Decretele Preşedintelui României nr.719/2015; nr.215/2016 şi nr.268/2016 precum si Decretul Presedintelui Romaniei nr. 737 din 26 iulie 2016, la momentul publicării în Monitorul Oficial al României a fiecărui Decret Presedential cu LRD ;
2.) Legea de aprobare a OUG nr.95/2014 , votata in Parlamentul Romaniei si Monitorul Oficial in care este publicata, la momentul publicării în Monitorul Oficial al României a fiecărui Decret Presedential cu LRD;
3.) Decretul Presedintelui Romaniei de promulgare a Legii de aprobare a OUG 95/2014 si Monitorul Oficial in care este publicat,la momentul publicării în Monitorul Oficial al României a fiecărui Decret Presedential cu LRD ;
4.) Decretul Presedintelui Romaniei de promulgare a Legii nr.341/2004 REPUBLICATA , conform art.V din OUG 95/2014 coroborat cu art.15 din Legea nr.202/1998 rep. si art.70 din Legea nr.24/2000 rep. si Monitorul Oficial in care a fost PUBLICATA Legea nr.341/2004 REPUBLICATA, modificata prin OUG 95/2014,la momentul publicării în Monitorul Oficial al României a fiecărui Decret Presedential cu LRD.
Infracțiunea de genocid incriminată în art. 438 Cod Penal se realizeaza prin, uciderea de persoane; vătămarea integrităţii fizice sau mintale a persoanelor; supunerea la condiţii de existenţă de natură să ducă la distrugerea fizică a persoanelor; impunerea de măsuri menite să împiedice naşterea de copii şi transferul forţat de copii aparţinând unui grup în alt grup.
Toate aceste acţiuni trebuie să se refere la un număr mare de persoane care formează un grup naţional, etnic, rasial sau religios, iar scopul cu care acţionează autorul trebuie să fie acela de a distruge – integral sau doar în parte – grupul vizat.
Introducerea infracţiunii de genocid în legislaţia penală română s-a datorat obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 9 decembrie 1948.
Legislaţie conexă:
► Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 26 noiembrie 1968, ratificată prin Decretul nr. 547/1969 (B. Of. nr. 83 din 30 iulie 1969);
► Convenţia europeană din 25 ianuarie 1974 privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanităţii şi a crimelor de război, ratificată prin O.G. nr. 91/1999 (M. Of. nr. 425 din 31 august 1999);
► Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, ratificat prin Legea nr. 111/2002 (M. Of. nr. 211 din 28 martie 2002).
► Convenţia pentru prevenirea şi pedepsirea crimelor de genocid, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 9 decembrie 1948, la care România a aderat prin Decretul nr. 236/1950 (B. Of. nr. 110 din 2 decembrie 1950).
Prin Decretele Presedentiale de conferire a titlului de LRD inventat prin OUG nr.95/2014 se încalcă si dispozitiile Decretului nr.37/2000 al Președintelui României.
Decretul nr.37/2000 al Președintelui României este publicat în Monitorul Oficial al României SI ESTE IN VIGOARE.
Decretele Președintelui României se publică în Monitorul Oficial al României și sunt în evidenta Administratiei Presedentiale fiind înregistrate la Cancelaria Ordinelor structura din subordinea Administratiei Presedentiale.
Deci, care este temeiul de drept în baza căruia au fost promulgate Decretele Președintelui României de conferire a titlului de LRD inventat prin OUG nr.95/2014 ???…….
– Beneficiarii Legii nr.341/2004 sunt cei care indeplinesc conditiile art.3 alin.(2) coroborat cu art.9 si art.5 alin.(3) din Legea nr.341/2004, si detin Certificat emis pe Legea nr.42/1990, Brevet conferit prin Decretul nr.37/2000 al Presedintelui Romaniei si Certificat emis pe Legea nr.341/2004.
In Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010 a fost publicata Lista luptatorilor in revolutie remarcati prin fapte deosebite, care au obtinut preschimbarea certificatelor conform Legii nr.341/2004.
– LRD sunt beneficiarii OUG nr.95/2014.
Nerespectarea Legii nr.341/2004 atrage răspunderea conform art.13 din Legea nr.341/2004 pentrucei care au încălcat Legea nr.341/2004.
-Incepand cu luna Octombrie.2015, Certificatul de Luptator cu Rol Determinant este eliberat în condițiile Legii nr.341/2004, și, așa cum este înscris pe Certificatul de Luptator cu Rol Determinant, posesorii acestui Certificat de Luptator cu Rol Determinant beneficiază de prevederile Legii nr.341/2004 conform calității dobândite !!!???………..
– Legea nr.341/2004 este LEGEA PRESCHIMBARII CERTIFICATELOR obtinute pe Legea nr.42/1990 in perioada 1990-1997, Legea nr.42/1990-LEGE ABROGATA din 2004 si nu cea a acordarii de noi titluri sau calitati de revolutionar, care este obiectul OUG nr.95/2014 , deci alt obiect fata de Legea nr.341/2004.
Si conform art.115 alin.(6) din Constituția României, OUG nu pot viza măsuri de trecere silita a unor bunuri în proprietate publica.
Potrivit art.1 alin.(5) din Constitutia României ” În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie „.
– Deci, cum poate fi modificata Legea nr.341/2004 care este Legea de abrogare a Legii nr.42/1990 și totodată Legea de PRESCHIMBARE a Certificatelor Doveditoare cu păstrarea Titlurilor și calităților atestate potrivit Legii nr.42/1990 conform art.3 alin.(2) si art.9 din Legea nr.342/2004 ???…
Si potrivit art. 62. din Legea nr. 24/2000 republicată ???…
Decretul nr.37/2000 al Președintelui României este publicat în Monitorul Oficial al României SI ESTE IN VIGOARE.
– Decretele Președintelui României se publică în Monitorul Oficial al României și sunt în evidenta Administratiei Presedentiale fiind înregistrate la Cancelaria Ordinelor structura din subordinea Administratiei Presedentiale.
– Deci, care este temeiul de drept în baza căruia au fost promulgate Decretele Președintelui României de conferire a titlului de LRD inventat prin OUG nr.95/2014 ???…….
OUG nr.95/2014 este o „Lege Temporara” care produce efecte doar pana la adoptarea sau respingerea ei de catre Parlament. Art. V din OUG 95/2014 publicată în Monitorul Oficial nr.969 din 30.12.2014, dispune ” Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege(de altfel asa dispune si art.15 din LEGEA nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României,rep.), dandu-se textelor o noua numerotare.” Si Art. 70 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 – LEGEA privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata in M. Of. nr. 260 din 21 aprilie 2010dispune „(4) Republicarea actelor normative modificate sau completate prin ordonanţe ale Guvernului se face după aprobarea acestora din urmă prin lege, pentru a nu se crea eventuale discrepanţe cu actul de aprobare, în cazul în care acesta aduce alte modificări ordonanţei supuse aprobării. ” Si doar de atunci, efectele dispozitiilor OUG nr.95/2014 sunt efectele Legii nr.341/2004. Pana la aprobarea OUG nr.95/2014 prin lege de catre Parlamentul Romaniei conform art.115 Constitutia Romaniei, pentru efectele produse de OUG 95/2014 asupra beneficiarilor Legii nr.341/2004, studiati cu incredere art.13 din Legea nr.341/2004 si CP.
– In cazul respingerii OUG nr.95/2014 de catre Parlament,efectele OUG nr.95/2014 sunt NULE, si intra sub incidenta art.13 din Legea nr.341/2004
!!!….
– In cazul modificarii OUG nr.95/2014 prin Legea de aprobare de catre Parlament se incalca dispozitiile legale !!!… (art.15 din Legea 202/1998 rep. raportat la Art. 70 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 si la art.V din OUG nr.95/2014 si art.13 din Legea nr.341/2004 ).
– In situatia aprobarii prin Lege a OUG nr.95/2014 fara nici o modificare, emitentii OUG nr.95/2014, emitentii si semnatarii Decretelor Presedintelui Romaniei cu LRD, inclusiv institutiile pe care le reprezinta si Parlamentul Romaniei, intra sub incidenta Cod Penal conform art.13 din Legea nr.341/2004, s.a. ( se incalca art.V din OUG nr.95/2014; art.1 alin.(3)-(5), art.16, art.20, art.61, art.76-78, art.80 alin.(2)coroborat cu art.115 din Constituția României, art.58-71 din Legea nr.24/2000 rep., art.15 din Legea nr.202/1998 rep., art.3 alin.(2), art.5 alin.(3), art.9, art.13 din Legea nr.341/2004, s.a.).
– Privitor la OUG nr.95/2014 și la efectele acestui OUG inclusiv pentru Decretele Președintelui României de conferire a titlului de LRD, titlu inexistent în Legea nr.341/2004, dar Certificatele și Decretele de LRD sunt conferite în baza Legii nr.341/2004(!?), Administratia Presedentiala, Guvernul României, și SSPR reinventat ca SSMRLIC, sunt obligați să prezinte Legea nr.341/2004 REPUBLICATA, modificata si completata cu OUG nr.95/2014 la data publicării în M.O. a fiecăruia din Decretele Președintelui României de conferire a titlului de LRD , potrivit dispozițiilor legale în vigoare (art.15 din Legea Monitorului Oficial raportat la art.58-71 din Legea nr.24/2000, art.115, art.142-147 Constituția Romaniei, s.a.) sau intră sub incidența art.13 din Legea nr.341/2004 !!!
Și este imposibil să prezinte, pentru că nu există NICI ASTAZI, 11.0ctombrie.2016, această Lege nr.341/2004 REPUBLICATA,modificata si completata cu OUG nr.95/2014, publicată în M.O., potrivit dispozițiilor legale.
NEPUBLICAREA DECRETELOR PRESEDINTELUI ROMANIEI, in speta, in Monitorul Oficial al ROMANIEI atrage INEXISTENTA acestor DECRETE PRESEDENTIALE conform art.100 alin.(1) Constitutia Romaniei, si este contrara dispozitiilor art.3 alin.(2), art.9, art.5 alin.(3) si art.13 din Legea nr.341/2004 raportate la art.58-70 din Legea nr.24/2000 republicata si art.15 din Legea 202/1998 republicata si chiar art.V din OUG nr. 95/2014 si contrar dispozitiilor art.1 alin.(3)-(5), art.16, art.61, art.76-78, art.80 alin.(2), art.100 alin.(1) coroborat cu art.115 Constitutia Romaniei si INEXISTENTA OUG nr.95/2014 !!!
Nerespectarea art.1 alin(3)-(5), art.16 alin.(2), art.61 alin.(2),art.76-78, art.80 alin.(2), art.100 alin.(1) coroborat cu art.115 Constitutia Romaniei art.58-70 din Legea nr.24/2000 republicata si art.15 din Legea 202/1998 republicata si chiar art.V din OUG nr. 95/2014, atrage răspunderea conform legii si conform art.13 din Legea nr.341/2004 pentru cei care au încălcat Legea nr.341/2004.