DISTRIBUIȚI

Vă comunicăm soluția adoptată prin Decizia nr. 123 din data de 24.05.2016, încheiată în baza procesului-verbal nr. 18/6530/24.05.2016, cu ocazia ședinței de lucru a Comisiei pentru aplicarea prevederilor art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile și completările ulterioare, constituită prin Ordinul nr. 30/2015:
Comisia a luat act de Sentința civilă nr. 395/CA/24.03.2016 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 7990/118/2015, rămasă definitivă la data de 23.05.2016, prin care Secretariatul de Stat pentru Recunoasterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat in România în perioada 1945-1989 a fost obligat la soluționarea cererii d-lui SAVU ION privind eliberarea certificatului care atestă calitatea de „Luptător cu Rol Determinant” și de sentința civilă nr. 100/2016/03.03.2016 pronunțată de Tribunalul Vrancea- sectia a II a civilă și de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr.2329/91/2015, rămasă definitivă la data de 07.05.2016, prin care Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat in România în perioada 1945-1989 a fost obligat la repunerea în termenul de 90 de zile prevăzut de art. II alin. 1 din OUG 95/2014 pentru depunerea cererii și obligarea la analizarea acestei cereri pentru obținerea titlului de „Luptător cu Rol Determinant” a d-lui DAVID ADRIAN.

În urma analizării documentelor, Comisia decide:
1) Cererea d-lui Savu Ion a fost analizată de Comisie, fiind verificată indeplinirea condițiilor pentru obținerea noului certificat și acordarea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant conform art. 3 alin. 1 lit b pct 3 din Legea nr. 341/2004 cu cu modificarile si completarile ulterioare. Această cerere a fost ADMISĂ conform anexei care face parte integrantă din prezentul Proces Verbal.
2) Pentru dl. David Adrian, Comisia decide AMÂNAREA punerii în executare a sentinței pâna la data depunerii documentele conform art. 3^2 din Legea 341/2004 cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă