DISTRIBUIȚI

Euro Vox Box
Să punem capăt violenței împotriva femeilor!
– declarația Comisiei Europene referitoare la Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor (25 noiembrie)

Cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, spunem încă o dată: violența trebuie să înceteze imediat.

În fiecare zi continuă să aibă loc acte de violență împotriva femeilor și a fetelor, atât în Uniunea Europeană, cât și în afara acesteia. Această încălcare a drepturilor omului este omniprezentă și are numeroase fațete: femeile sunt victime, indiferent de mediul social din care provin, atât acasă, cât și la locul de muncă, la școală, pe stradă, în sălile de sport sau online. Acest fenomen limitează participarea deplină a femeilor și a fetelor la toate aspectele societății – politice, culturale, sociale și economice.

În Europa, una din trei femei a fost victima unor acte de violență fizică și/sau sexuală. 80% dintre victimele traficului de persoane din UE sunt femei. În țările în curs de dezvoltare, una din trei fete se căsătorește înainte de a împlini vârsta de 18 de ani.

Cu toate acestea, lucrurile au început să se schimbe. În ultimii 30 de ani, numărul cazurilor de mutilare genitală a femeilor a scăzut cu 50% în Africa. În Asia de Sud, procentul fetelor cu vârsta sub 15 ani care se căsătoresc s-a înjumătățit. Și recenta mișcare #metoo, care a căpătat o dimensiune mondială, a contribuit la sensibilizarea opiniei publice cu privire la amploarea fenomenului de agresiune și hărțuire sexuală în societățile noastre, victimele fiind astfel încurajate să vorbească și să își revendice și apere drepturile.

Pentru a elimina acest tip de violență bazată pe gen odată pentru totdeauna, avem nevoie de o îmbunătățire a educației și a legislației și de o schimbare a normelor sociale. Am consacrat anul 2017 acțiunii europene de eliminare a tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Datorită sprijinului financiar oferit de UE ONG-urilor, avocați, medici, profesori, polițiști – și nu numai – beneficiază de formare pentru a putea acorda sprijin victimelor și pentru a preveni violența bazată pe gen.

În ceea ce privește acțiunile întreprinse dincolo de frontierele noastre, am lansat, împreună cu Organizația Națiunilor Unite, inițiativa Spotlight, care beneficiază de o investiție inițială fără precedent, în valoare de 500 milioane de euro. Această inițiativă abordează la scară globală cauzele profunde ale violenței împotriva femeilor și a fetelor, vine în sprijinul victimelor și le oferă posibilitatea de a contribui la dezvoltarea unor societăți mai sigure, mai rezistente, mai bogate și mai libere.

Eliminarea violenței împotriva femeilor și a fetelor ca prim pas spre pacea și securitatea mondială se află în centrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Aceasta este o condiție prealabilă pentru promovarea, protejarea și respectarea drepturilor omului, a egalității de gen, a democrației și a creșterii economice.

Uniunea Europeană va continua să depună eforturi susținute, folosindu-se de toate instrumentele aflate la dispoziția sa, pentru a elimina violența împotriva femeilor și a fetelor, astfel încât acest fenomen să țină de trecut.”

Pagini utile

Anunț de presă și informații de context

Fișă informativă privind Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

Fișă informativă privind anul consacrat acțiunilor de combatere a actelor de violență împotriva femeilor