DISTRIBUIȚI

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI
În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 15 05 2018, orele 14:00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Anvelopare unități de învățământ – Școala Gimnazială „Iulia Hașdeu” din Municipiul Galați” și a cheltuielilor aferente acestuia;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

4. Interpelări, intervenții, cereri;

5. Diverse.”