DISTRIBUIȚI

Seminar la Casa Corpului Didactic Galați:
„Rolul patrimoniului național în consolidarea identității europene”!
La Casa Corpului Didactic Galați vineri 6 octombrie 2017, a avut loc seminarul: „Rolul patrimoniului național în păstrarea identității europene”! O temă menită să provoace și să găsescă elementele de legătură între trecut, prezent și viitor. Au fost prezenți peste 80 de cadre didactice, cadre didactice auxiliare și peste 50 de elevi de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate, Colegiul Economic Virgil Madgearu. Totul a început de la ideea unui proiect Euroscola implementat de doamna profesor doctor Miron Isabela Maria la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza și a devenit un preambul pentru o activitate ce a adunat prezentări valoroase pentru tema pusă în discuție susținute de: doamna Matei Silvia, şef serviciu sală de lectură „Biblioteca V.A. Urechia”, doamna Vichi Aida Dima, inspector superior serviciul județean Arhivele Naționale, domnul Bodea Valentin, muzeograf Muzeul de istorie „Paul Păltănea”, doamna Camelia Epure, director Centrul Europe Direct,doamna Mihaela Diaconu, director Şcoala Gimnazială Nr. 33, doamna Charlotte Barbu, director Palatul Copiilor, Geanina Țurcanu, profesor metodist Casa Corpului Didactic Galați și Crivăț Albert Cristian, elev Colegiul „Alexandru Ioan Cuza” care a prezentat provocările proiectului Euroscola. A fost o activitate pusă în slujba valorificării patrimoniului, acest element definitoriu pentru un popor. S-a vorbit despre valorizarea patrimoniului, despre turismul cultural, despre cetățenie activă, despre implicare și schimbare. Într-o sală devenită neîncăpătoare profesori și elevi au ales să petreacă o zi de Vineri într-un alt mediu decât cel obișnuit și să realizeze împreună o activitate cu și despre patrimoniu, o valoare universală a întregii umanități.
prof. metodist Geanina Țurcanu Casa Corpuilui Didactic Galați,
prof. dr. Maria Isabela Miron Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Galați