DISTRIBUIȚI

Luni, 26 septembrie a.c., domnul senator Ion Rotaru, preşedintele Subcomisiei senatoriale pentru Populaţie şi Dezvoltare, secretar al Biroului Permanent al Senatului, a avut o întrevedere cu delegaţia Forumului Parlamentar European pentru Populaţie şi Dezvoltare (EPF), condusă de doamna Hanna Sarkkinen, membră a Comitetului Executiv al EPF, membră a Grupului Parlamentar Pluripartit pentru Populaţie şi Dezvoltare din Parlamentul Finlandei.

Delegaţia EPF s-a aflat în România într-o vizită de documentare având ca obiectiv proiectul « Mame pentru viaţă. Viaţă pentru mame », care îşi propune îmbunătăţirea accesului la servicii de sănătate maternă şi reproductivă pentru adolescentele şi femeile vulnerabile din mediul rural. Demarat în primăvara acestui an, sub auspiciile Comisiei pentru Sănătate şi Familie a Camerei Deputaţilor, proiectul este parte a iniţiativei globale MSD for Mothers şi se derulează pe parcursul a trei ani, cu sprijinul MSD Romania şi World Vision Romania, în colaborare cu autorităţile locale şi centrale.

La discuţiile de la Senat, delegaţia EPF a fost însoţită de reprezentanţi ai organizaţiilor implicate în proiect: dr. Naveen Rao, preşedinte global al programului Merck for Mothers; dr. Cornelia Scărlătescu Paraschiv, coordonator programe de sănătate, Worldvision România; dl. Ionuţ Ilovan, director, MSD România. Din partea Subcomisiei pentru Populaţie şi Dezvoltare au mai participat dnii. senatori Florian-Dorel Bodog şi Laszlo Attila.

Oaspeţii au prezentat concluziile vizitei de documentare, punând accentul pe necesitatea asigurării accesului gratuit la mijloace de contracepţie pentru femeile şi fetele din comunităţile defavorizate, dar şi pe rolul educaţiei sexuale, ca principale modalităţi de în prevenire a sarcinilor nedorite. La rândul lor, membrii Subcomisiei au evocat provocările cu care se confruntă sistemul medical din România şi au subliniat importanţa eforturilor concertate ale tuturor factorilor implicaţi şi interesaţi – legislativ, executiv, autorităţi locale, societate civilă, mediu de afaceri şi organizaţii internaţionale – pentru reducerea mortalităţii materne şi infantile şi facilitarea accesului la servicii medicale de calitate pentru femei şi copii.

Membrii Subcomisiei au trecut în revistă principalele iniţiative şi activităţi ale acestei structuri în legislatura 2012-2016 şi care au vizat realizarea de progrese în soluţionarea problemelor prioritare ale sistemului de sănătate şi gestionarea declinului demografic generat de migraţia externă şi îmbătrânirea populaţiei.

În contextul ratificării de către România, la începutul acestui an, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor (Convenţia de la Istanbul), dl. senator Ion Rotaru s-a referit la măsurile adoptate în parlament pentru transpunerea în practică a acestui instrument, în principal iniţierea consultărilor cu ministerele de resort, societatea civilă, Consiliul Superior al Magistraturii, organizaţiile internaţionale s.a., în vederea adoptării modificărilor legislative necesare şi declararea anului 2017 drept an liber de orice formă de violenţă.

Dl. senator Ion Rotaru a apreciat interesul manifestat de EPF pentru cunoaşterea nemijlocită a programelor derulate în România în domeniul sănătăţii reproductive şi sexuale, arătând că participarea senatorilor români la activităţile EPF (conferinţe internaţionale, vizite de studiu, reuniuni tematice s.a.) s-a dovedit de o reală utilitate în promovarea pe agenda parlamentară internă, în dialogul cu guvernul, cu autorităţile centrale şi locale, dar şi la nivelul opiniei publice, a priorităţilor naţionale şi regionale şi a obiectivelor globale din sfera populaţiei şi dezvoltării.

Forumul Parlamentar European pentru Populaţie şi Dezvoltare (EPF), constituit în anul 2000, este unul din cele patru foruri parlamentare regionale pentru populaţie şi dezvoltare existente la nivel mondial şi are ca obiectiv mobilizarea şi susţinerea parlamentarilor pentru o implicare cât mai susţinută în abordarea problemelor populaţiei şi dezvoltării, la nivel naţional, european şi global. Senatul României este reprezentat în EPF începând cu anul 2007, prin Subcomisia pentru Populaţie şi Dezvoltare, membră a Forumului.