DISTRIBUIȚI

Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de admitere în anul 2017 la următoarele instituţii militare de învăţământ liceal: Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza – 120 de locuri; Colegiul Naţional Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia – 120 de locuri; Colegiul Naţional Militar “Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc – 120 de locuri; Colegiul Naţional Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova – 120 de locuri. Durata studiilor este de 4 ani iar profilul colegiilor naţionale militare este Matematică – Informatică.
Candidatţii trebuie să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în ţară, să aibă un comportament moral în societate, să fie înscrişi în clasa a VIII-a şi media la purtare să fie de cel puţin 9.00 la sfârşitul acestei clase sau să fie absolvenţi ai învăţământului gimnazial (să fi promovat evaluarea naţională). De asemenea, candidaţii trebuie să fie declaraţi “apţi medical” (vizita medicală se efectuează gratuit la Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Aristide Serfioti” Galaţi) şi să aibă vârsta de cel mult 16 ani, împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere.
Selecţia se face prin susţinerea unor probe eliminatorii: vizita medicală, evaluări psihologice, sportive, interviu.
Admiterea se face în baza unui test grilă la limba română şi matematică, eliminatoriu (în data de 26.05.2017) şi după ierarhizarea candidaţilor în funcţie de media de admitere (în data de 03.07.2017).
trebuie precizat că se asigură gratuitate pe timpul studiilor (hrănire, echipament, cazare, transport pe timpul vacanţelor, asistenţă medicală). Informaţii suplimentare se primesc la sediul Biroului informare recrutare, Galaţi, str. Cerealelor, nr.2 sau la telefon: 0236. 497.031. Programul biroului este luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30 – 16.30 şi marţi între orele 10.30-18.30. Înscrierea se face cu cartea de identitate şi unul din părinţi/întreţinători legali până la data de 20.03.2017.
Marius Sorin DIMACHI,anul I CRP,Universitatea Apollonia Iasi