DISTRIBUIȚI

S-a simplificat procedura de obținere a acordului pentru activitățile de comercializare în locuri publice.
Agenții economici care desfășoară activități comerciale, prestări servicii, alimentație publică și care au obținut în anul 2016 acordul privind exercitarea activității de comercializare în locuri publice, respectiv autorizația privind desfășurarea de activități de alimentație publică sau recreative nu sunt nevoiți să prezinte din nou toate documentele (așa cum se întâmpla până acum).
Pentru vizarea anuală singurii pași care trebuie parcurși sunt: completarea cererii de prelungire a acordului care este disponibilă și on-line pe site-ul Primăriei municipiului Galați – www.primariagalati.ro și achitarea taxelor stabilite pentru anul 2018.
Pentru situațiile în care au intervenit modificări față de documentația inițială, agenții economici trebuie să prezinte documentele justificative în vederea modificării datelor înscrise pe acord.