DISTRIBUIȚI

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 512 din 17 decembrie 2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2021, calculul comparativ privind impozitul mijloacelor de transport pentru anii 2020-2021 este după cum urmează:

Capacitate cilindrică (cmc) Impozit mijloc de transport 2020 (lei) Impozit mijloc de transport 2021 (lei)
898 40 62
1149 48 75
1390 56 87
1598 64 100
1685 171 266
1896 190 296
2143 836 1302
2231 912 1420
2461 988 1538
2993 2295 3573
3198 4928 7673

În ceea ce privește numărul mașinilor pe categorii (centimetri cubi), situația se prezintă astfel:
CATEGORIE NUMAR_MASINI NUMAR_ROLURI
<=1600 44095 38974 1601-2000 24141 21817 2001-2600 2813 2691 2601-3000 1851 1765 >3000 171 169

Pentru anul 2021, în cazul mijloacelor de transport hibride, reducerea prevăzută la art.470 alin.3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se stabileşte la 95 %; de exemplu, pentru un mijloc de transport cu capacitate cilindrică de 1997 cm3, impozitul de plată este de 15 lei, în urma aplicării reducerii de 95% (impozitul neredus fiind de 296 lei). Conform art.469, alin. (1), lit.n din Lege anr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ”nu se datorează impozit pe mijloacele de transport pentru autovehicule acționate electric”.
Bonificația se acordă contribuabililor persoane fizice și persoane juridice, dacă achită impozitele locale, aferente anului 2021, până la data de 31.03.2021, după cum urmează:
– Pentru contribuabili persoane fizice:
 În cazul impozitului de clădiri – 10%;
 În cazul impozitului pe teren – 10%;
 În cazul impozitului pe mijlocul de transport – 10%.

– Pentru contribuabili persoane juridice:
 În cazul impozitului de clădiri – 3%;
 În cazul impozitului pe mijlocul de transport – 10%.

Pentru a evita aglomerația la ghișee, contribuabilii – persoane fizice, pot folosi platforma online ghișeul.ro. Cetățenii pot intra în posesia ID-ul și parolei alocate, prin intermediul poștei electronice, trimițând la adresa de e-mail o cerere și copia actului de identitate al titularului de rol fiscal, scanate și atașate, fiscalitate@primariagalati.ro.Persoanele interesate de această modalitate de plată pot solicita Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale, datele de acces pentru plata on-line a taxelor și impozitelor.
Plata online, prin www.ghiseul.ro, are următoarele avantaje:
– Confort, rapiditate și independență geografică și temporală (posibilitatea achitării impozitelor şi taxelor locale oricând și oriunde);
– Site securizat la înalte standarde privind tranzacționarea pe bază de carduri bancare;
– Evitarea aglomerației la ghișeele instituției;
– Ecomomisirea de timp, ca urmare a eliminării timpului de deplasare la ghișeele instituției;
– Modalitate facilă de eliberare a utilizatorului si a parolei de acces;
– Comision zero pentru tranzacțiile efectuate, acesta fiind suportate de către Primăria municipiului Galați.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați