DISTRIBUIȚI

Societatea PLASE PESCAREŞTI S.A
RO 1632293; J17/1139/1991
Tel. 0236/473373; Fax. 0236/470714

Completare la Convocatorul AGOA a Plase Pescaresti SA
din data de 09.07.2020

Consiliul de Administraţie al societăţii Plase Pescăreşti S.A., cu sediul în Galaţi, Str. Constantin Brâncoveanu nr. 23, înregistrată la O.R.C. Galaţi sub nr. J17/1139/1991, având cod de înregistrare fiscală RO 1632293, în conformitate cu prevederile art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu completarile şi modificările ulterioare, cele ale actului constitutiv al societăţii si a adresei nr. 42/17.06.2020 a actionarului Munteanu Petrica, completeaza convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 09.07.2020, ora 10: 00 dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea contractarii cu o banca comerciala care va fi aleasa de consiliul de administratie a unei linii de credit necesara activitatii curente in valoare de maxim 1.000.000 lei
2. Aprobarea contractarii cu o banca comerciala care va fi aleasa de consiliul de administratie a unui credit pentru investitii in valoare de maxim 1.000.000 lei

PRESEDINTE C.A.
MUNTEANU FELICIA

ANEXA
la completarea convocatorului Plase Pescaresti SA
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Din data de 09.07.2020

Subsemnata MUNTEANU FELICIA, preşedinte A.G.O.A, declar ca documentul specificat conţine 1138 caractere, inclusiv spaţiile, inscrise in contuarul de cuvinte de mai jos.