DISTRIBUIȚI

 

Prof. univ. Dr. Vasile Burlui
Prof. univ. Dr. Constantin Marinescu

Recent, am primit cu satisfacție o lucrare monografică, cu caracter aniversativ, consacrată vieții și operei unui reputat om de știință, intitulată: „Ștefan Manea. Senatorul plantelor”.
Lucrarea, elaborată de către Doamna Dr. Anca Daniela Raiciu, Director Marketing la S.C. Hofigal Export-Import S.A. și de Domnul Av. Mihai Chirea, Președintele Fundației „Heron”, este structurată în mod judicios, în mai multe capitole, sugestiv formulate, care vin să contureze, să definească valoarea sa intrinsecă, autentică, să pună în relief personalitatea, trăsăturile definitorii, multivalente ale savantului și managerului Prof. univ. Dr. Ing. Ștefan Manea, Directorul Fondator al Societății „Hofigal”, un veritabil „Spiritus Rector” al acestei prestigioase societăți medico-farmaceutice.
Cuvântul introductiv, inerent oricărei lucrări concepute în viziune academică, este elaborat și semnat de către distinsa Doamnă Dr. Anca Daniela Raiciu, care ne prezintă, într-o formulă lapidară, dar atractivă, rațiunea apariției acestei lucrări, problematica abordată, locul și rolul Societății „Hofigal” în producția de medicamente românești.
Domnul Av. Mihai Chirea, în Introducerea intitulată „Măsura propriului timp”, ne expune sintetic, dar argumentat, aportul incomensurabil al prof. Ing. Ștefan Manea în cercetarea științifică de profil și activitatea managerială excelentă derulată în conducerea S.C. Hofigal. Coautorul lucrării este nu numai un analist competent, ci și un colaborator apropiat al Directorului General Ștefan Manea, dovadă fiind faptul că împreună au dat viață unui proiect de mare importanță, intitulat ”Hofigal – Natură – Societate”.
Dând „Cesarului ce este al Cesarului”, țin să subliniez însă că, din lectura monografiei, se resimte aportul inestimabil, informațional și documentar, precum și tematic, elaborator, al Doamnei Conferențiar universitar Dr. Anca Daniela Raiciu, Directorul investit cu probleme de marketing care, de altfel, a devansat unele aspecte, probleme pe care le-a publicat, în formă succintă, în unele studii și articole anterioare, ce au văzut lumina tiparului și-n publicațiile noastre, respectiv ale Universității „Apollonia” și ale „Ligii Culturale Române”, Departamentul Moldova.
Tot în prima parte, lucrarea beneficiază, este întregită de un studiu remarcabil, intitulat „La ceas aniversar”, întocmit de ilustrul om de stat și de cultură, scriitorul Petre Gigea, fost Ambasador și Ministru în guvernele României.
Autorul acestui studiu prezintă, in extenso, viața și opera distinsului cercetător, om de știință și manager iscusit, de înaltă competență în organizarea și valorificarea producției de medicamente, atât înainte cât și după anul 1989. Într-adevăr, Prof. Ing. Dr. Ștefan Manea a fost apreciat, atât în țară cât și peste hotare, pentru spiritul său creator și aportul deosebit de valoros la producția de medicamente pe bază de plante, mult apreciată în țară și peste hotare. Și în viziunea mea, profesorul Ștefan Manea reprezintă un creator, un inventator autentic de medicamente realizate la nivelul exigențelor Medicinii Contemporane, care au efecte benefice în tratamentul bolnavilor, fără contraindicații sau implicații malefice asupra organismului uman.
Profesorul Ștefan Manea a intrat definitiv, cu prestigiu, în Istoria Farmaciei și Medicinii Românești, ca un cercetător validat, de înaltă competență, și producător de medicamente, deosebit de eficace, care au salvgardat viața a mii de pacienți din țară și de peste hotare.
Cred că este cazul să asistăm la o inițiativă, la o propunere a unor organisme, factori de conducere din domeniul Științelor Farmaceutice și Medicale, prin care să se acorde titlul de Membru de Onoare al Academiei de Științe Medicale, distinsului Om de știință Ștefan Manea, calitate pe care o merită cu prisosință.
Fiind o lucrare cu caracter prevalent aniversativ (dar nu numai), autorii au inclus drept capitole, prezentându-le in extenso, Editorialele Domnului Director General Ștefan Manea, cuprinse în cadrul revistei „Hofigal – Natură și Sănătate”, dintre care menționăm pe cele mai semnificative:
I. Fără idoli, fără inerție și dogme, spre o nouă eră a medicinii(1, 2, 3)
II. De ce este nevoie de vitamine?
III. Mecanismul uman și rolul microelementelor
IV. Din ce în ce mai des se încearcă să se răspundă la întrebarea: „De ce medicină naturală?”
V. De ce are nevoie organismul de substanțe minerale? (1, 2)
VI. Miraculoasa coenzimă Q10
VII. Spirulina, din nou în actualitate
VIII. Terapia cu enzime – terapia revoluționară a secolului al XXI-lea
IX. Tutunul, drog legal. De ce?
X. Căutând secretele îmbătrânirii
XI. Vaccinarea: eroarea medicală a secolului. Pericole și consecințe
XII. Spirulina și cătina
XIII. Aromoterapia naturală, sursă de sănătate
XIV. Creșterea imunității și curățirea organismului
XV. Cunoaște natura
XVI. Prin normalizarea colesterolului se evită bolile cardiovasculare
XVII. Salicilatul, o minune antică abandonată?
XVIII. Importanța plantelor în viața și sănătatea noastră
XIX. Omega 3 – grăsimea vieții
XX. Complex Alfalfa – un nou produs pe bază de lucernă
În lucrare sunt reproduse și alte studii, articole ale Domnului Prof. Ing. Ștefan Manea, consacrate unor maladii curente, sezoniere și modului de tratare a acestora cu medicamente validate și realizate pe bază de plante de către Societatea „Hofigal”.
Se poate aprecia că valoroasa monografie intitulată „Ștefan Manea. Senatorul plantelor” este, totodată, un tratat care ajută personalul medical și farmaceutic, precum și publicul larg, la cunoașterea unui domeniu nou, sui generis, al Medicinii și Farmaciei contemporane, având un caracter atât preventiv cât și curativ, terapeutic, în raport cu starea de sănătate a populației.
Cred că ne aflăm în fața unui demers științific și curativ, medico-farmaceutic, absolut novator, de valoare inestimabilă, care reclamă o susținere mai amplă, multivalentă, a Societății „Hofigal” de către autoritățile competente ale statului român.
Felicitări sincere, Domnule Prof. univ. Dr. Ing. Ștefan Manea, pentru aportul inestimabil al dumneavoastră și al colaboratorilor la deschiderea unor noi orizonturi Medicinii și Farmaciei românești, la sporirea autentică a șanselor la viață ale Națiunii Române, prin tratarea eficientă a bolilor specifice epocii în care conviețuim, cu medicamente inestimabile pe bază de plante.