DISTRIBUIȚI

LA MULTI ANI!!!

* Născut la 9 mai 1943, Sat Tuțcani, Jud. Vaslui. Fiu de țărani, a urmat liceul la Galați, apoi a absolvit Facultatea de Filologie, Universitatea București (îndrumător acad.Eugen Simion). Poet, prozator, gazetar, profesor, promotor cultural.

* Debut literar în anul 1968 în revista “Amfiteatru”, urmat de “Convorbiri Literare”, “Luceafărul”, “România Literară”.

* Debut editorial: 1976 “Harfele grâului”, Ed.Eminescu (debut prin concurs).

* Până în prezent a publicat aproximativ 20 de cărți de poezie și proză, printre care: “Edena” (1980, Ed. Junimea), “Vânătoarea nocturnă” (1981, Ed.Eminescu), “Lacrima învingătorului” (1984, Ed.Junimea), “Sunt putred de tine”(1998, Ed. Eminescu), “Domnișoara Cucută” (2001, Ed.Cartea Românească), “Clipa tăind subțire hohotul zăpezii”(2003, Ed.Junimea), “Memoria lui Femios” (vol.I, Ed.Timpul), “Memoria lui Femios. Ielele și elegiile lui Terian ( vol. II, Ed.Junimea), s.a.

* Prezent în mai multe antologii, între care: “Nu ucideți pasărea albă” (1985, Ed.Eminescu), “Cîntecul patriei” (1986, Ed.Albatros), s.a.

*A primit numeroase distincții și premii naționale pentru poezie și proză la București, Iași, Chișinău, printre care Premiul Primăriei Municipiului Galați (2011) și distincția “Poet al Iașiului” (2014).

* Este unul dintre fondatori şi redactor-şef al Revistei „Porto-Franco”, organizator al Festivalurilor Naţionale „Costache Conachi”, „Grigore Hagiu” şi „Hortensia Papadat Bengescu”, Preşedinte al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri” Galaţi.

* Membru, de 35 de ani, al Uniunii Scriitorilor din România (USR). A condus Serile de Poezie “La Fani. Geamantanul cu poeme”(Galati) alături de poeta Angela Baciu și actorul Vlad Vasiliu și, periodic, conduce ședințele Cenaclului “Porto Franco”.

* A colaborat la revistele „România literară”, „Luceafărul”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Ateneu”, „Poesis”, „Dacia literară”etc. Este prezent în Dicţionarul General al Literaturii Române, editat de Institutul de Lingvistică al Academiei Române, şi în volumul „Literatura Română Contemporană”, scris de Laurenţiu Ulici.

* În prezent, coordonează Reprezentanta Galați / Tecuci a Filialei Iași – U.S.R.

* Cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani publică o carte “75 de catrine și catrene” (Ed.Eikon) și reediteaza romanul “Râpa Zbancului” (din “Memoria lui Femios”) la editura “Tipo Moldova”.

* În acest an, dorește să mai înființeze și să deschidă Salonul Literaților “Hortensia Papadat Bengescu” ce se va desfășura la Casa Corpului Didactic din Galați (în colaborare cu unități de învățământ, scriitori, jurnalisti).

* Despre Sterian Vicol au scris: Ioanid Romanescu, Gheorghe Tomozei, Geo Dumitrescu, Al.Piru, Laurențiu Ulici, Mihai Cimpoi, Radu G.Teposu, Constantin Trandafir, , C.Livescu, Vasile Spiridon, Liviu Grasoiu, s.a.