DISTRIBUIȚI

Proiect cofinantat din Programul Operaționa l Ca pita l Uman 2014-2020

Proiect „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”- cod SMIS 2014+: 123303 Asoc iația Grupul de Ac țiune Locală STRATEGA L, str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate, etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Ga laţi, cod poştal 800010, judeţul Galaţi, România, Cod Identificare Fiscală: 38465976

Eveniment de informare
Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL
Galați, 27 februarie 2020
Locație: Hotel Vega
Bdul. Marea Unire nr. 107
AGENDA
11.00 – 11.15 Înregistrarea participanților
11.15 – 11.30 Cuvânt de bun venit – Lansarea apelului POCU/STRATEGAL/2020/5/1/OS5.1 – sesiunea februarie 2020
Vlad-Aurelian Gogoncea – Președinte Asociația Grup de Acțiune
Locală Strategal
11.30 – 12.15 Prezentare – Ghidul Solicitantului condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru cererile de finanţare aferente fişelor de proiect selectate de Grupurile de Acţiune Locală în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii – varianta finală
Oana Dajbog – Facilitator Comunitar
12.15 – 12.30 Cuvânt încheiere
Mihaela Râpă – Manager GAL
12.30 – 13.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri, comentarii, sugestii