DISTRIBUIȚI

Primăria municipiului Galați a definitivat astăzi tabloul de taxe și impozite pentru anul 2016. Documentul va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința ordinară din 26 noiembrie 2015. ”La stabilirea principalelor taxe și impozite pentru anul viitor am ținut cont de mai mulți factori: de modificările suferite de Codul Fiscal, pe care suntem obligați să le punem în aplicare, și de siguranța bugetului local pe anul 2016. În același timp, am luat în calcul contextul economico-social din municipiului Galați, problemele cu care se confruntă cetățenii, dar și întreprinzătorii locali, astfel încât să putem avea taxe și impozite suportabile, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. Am luat în calcul cote de impozitare care să îi ajute și pe contribuabilii – persoane fizice și pe contribuabilii – persoane juridice deopotrivă. Interesul nostru este să avem taxe și impozite rezonabile, astfel încât contribuabilii să le poată plăti, iar gradul de colectare să fie cât mai mare”, a declarat primarul municipiului Galați, Marius Stan. Potrivit proiectului de hotărâre, propus spre aprobare Consiliului Local, în cazul persoanelor fizice, cota de impozitare pe clădirile rezidențiale (spații de locuit) și anexele acestora scade de la 0,1% din valoarea impozabilă la 0,08%. La spațiile cu altă destinație, cota de impozitare propusă este de 0,3% (Codul Fiscal permite aplicarea unei cote de impozitare cuprinse între 0,2 și 1,3%, deci s-a aplicat o cotă aproape de minimum posibil). În ceea ce privește clădirile cu destinație mixtă (rezidențială + nerezidențială), se propune impozitarea cu o cotă de 0,08% pe spațiul considerat cu destinația de locuinț[ și cu o cotă de 0,3% pe spațiul considerat cu altă destinație. Exemplu de calcul pentru un apartament cu 2 camere, suprafața de aproximativ 50 metri pătrați, valoarea estimată 80.000 lei, zona A, toate utilitățile: 1. Destinație locuință – 2015 impozit 132 lei – 2016 impozit 129 lei 2. Altă destinație – 2015 impozit 132 lei – 2016 impozit 240 lei 3. Destinație mixtă – 2015 impozit 132 lei 2016 impozit 185 lei Facem precizarea că noul Cod Fiscal impune cote diferențiate de impozitare a clădirilor, în funcție de destinația și de valoarea acestora. Valoarea poate rezulta din: raport de evaluare, devizul privind costul total al lucrărilor de construcție (în cazul imobilelor construite în ultimii 5 ani), actul de dobândire a proprietății (vânzare-cumpărare, donație, moștenire, etc.). În cazul persoanelor juridice, cota de impozitare pe clădirile rezidențiale (spații de locuit) și anexele acestora scade de la 1,5% din valoarea impozabilă (2015), la 0,2% (2016). Și la spațiile cu altă destinație, cota de impozitare propusă scade de la 1,5% la 1,3%. În ceea ce privește clădirile cu destinație mixtă (rezidențială + nerezidențială), se propune impozitarea cu o cotă de 0,2% pe spațiul considerat cu destinația de locuință și cu o cotă de 1,3% pe spațiul considerat cu altă destinație, față de 1,5% cât a fost în 2015, pe toată suprafața, indiferent de destinație. Exemplu de calcul pentru un apartament cu 2 camere, suprafața de aproximativ 50 metri pătrați, valoarea estimată 80.000 lei, zona A, toate utilitățile: 1. Destinație locuință – 2015 impozit 1.200 lei – 2016 impozit 160 lei 2. Altă destinație – 2015 impozit 1.200 lei – 2016 impozit 1.040 lei 3. Destinație mixtă – 2015 impozit 1.200 lei – 2016 impozit 600 lei Așadar, în ceea ce îi privește pe contribuabilii persoane juridice, diminuările de impozite sunt semnificative în 2016. Și în cazul persoanelor juridice, noul Cod Fiscal impune cote diferențiate de impozitare a clădirilor, în funcție de destinația și de valoarea acestora. În ceea ce privește impozitul pe terenuri pentru anul fiscal 2016, se propune Consiliului Local menținerea cotei nivelului obligațiilor fiscale la cel din 2015, pentru toate terenurile intravilane, aflate în categoria de folosință ”terenuri cu construcții”. În cazul terenurilor intravilane înregistrate în altă categorie, cu o suprafață ce depășește 400 metri pătrați, impozitul propus pentru 2016 scade cu 3%. În schimb, pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani la rând, se propune majorarea impozitului cu 500% începând cu al treilea an. Important de știut este faptul că, pentru anul 2016, noul Cod Fiscal prevede și impozitarea terenurilor ocupate de construcții. În ceea ce privește impozitul pe mijloacele de transport pentru 2016, aceste obligații fiscale se mențin ca în anul 2015, pentru motociclete, tricicluri, autoturisme cu capacitate cilindrică până la 2.000 cmc, inclusiv, și tractoare înmatriculate. Impozitul va scădea cu 3% pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică peste 2001 cmc și vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv. Tot cu circa 3% va scădea impozitul și pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12 tone. Taxele de eliberare a certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru 2016 rămân la nivelul din 2015. Taxele speciale (habitat, ecarisaj, hotelieră, etc) pentru 2016 se mențin și ele la nivelul din 2015. Și în anul 2016, contribuabilii persoane fizice vor beneficia de bonificația de 10%, dacă își plătesc integral taxele și impozitele până pe 31 martie 2016. De bonificații de 3% și, respectiv, 10% vor beneficia și contribuabilii persoane juridice, cu condiția să își achite integral taxele și impozitele locale până pe 31 martie 2016. ”Credem că nivelul taxelor și impozitelor pe care le-am gândit pentru anul 2016 este unul suportabil, în acord cu situația economică delicată pe care o traversăm, cu punctele de vedere exprimate public de întreprinzători, indiferent de mărimea lor, și cu nivelul de trai al populației Galațiului. Suntem conștienți că mediul de afaceri din Galați trebuie susținut și încurajat, motiv pentru care am ajustat tabloul de taxe și impozite pentru anul care vine în așa fel încât să răspundem și cerințelor contribuabililor, dar să și putem proiecta un buget solid, capabil să acopere toate investițiile pe care ni le-am propus pentru dezvoltarea Galațiului, dar și cheltuielile de funcționare a orașului”, a mai precizat primarul Marius Stan. Reamintim că, în momentul de față, Primăria municipiului Galați derulează un program extins de facilități fiscale atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Până pe 31 decembrie 2015, contribuabilii sunt scutiți de plata penalităților, dacă își achită taxele și impozitele restante. Acest gen de facilități fiscale vor fi aplicate și în anul 2016, în ultimul trimestru al anului. Totodată, rămâne în vigoare și în 2016 programul de facilități fiscale pentru investitorii care creează noi locuri de muncă, fac profit și reinvestesc profitul în Galați. Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați